Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Social Movements in Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D3SMEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Social Movements in Europe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course defines phenomenon of social movements that is perceived as one of main instruments of social change in modern world. During the course following issues will be discussed: theories of social movements (the Marxist class conflict theory, resource mobilization theory, theory of new social movements, etc.); case study of chosen social movements (environmental movements, women’s movements, LGBTI+ movements, nationalist movements, etc.). The course examines how social movements engage with the policy process and the ways in which social movements influence the policy formulation and implementation. It examines the nature, past and present role of social movements and their potential capacity in shaping social policy. The course covers theoretical arguments and examines empirical examples and case studies.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course aims to:

1. Explain the concept of social movements,

2. Discuss the origins, organization, leadership, ideologies, social base, increase and decline of social movements in Europe,

3. Examine the distinctions between the old and new social movements,

4. Investigate the processes of globalisation and internationalization of social movements,

5. Examine the various dimensions of social movements,

6. Investigate the significance of social movements activity in the modern society,

7. Describe the processes of the structural change of the society and the state caused by social movements.

The course is designed to acquaint students with problems of the contemporary world. Our social and political life is changing all the time and these modifications are caused by very different reasons. It is important to understand mechanisms of change and actors of these process. Classes concern questions as: environmental movements; women’s movement; modern nationalism; LGBTI+ movement; social movements in times of austerity, etc.

The aim is to show comparisons between these activities as the phenomenon of modern political life and to present social movements as a very important and desired instrument of democratic society.

Literatura:

- Goodwin, Jeff and Jasper, James M.(2015), The Social Movements Reader: Cases and Concepts, 3rd Edition, Chichester, Malden: Wiley Blackwell.

- Berger, Stefan, Nehring, Holger (2017) The History of Social Movements in Global Perspective. A Survey, London: Palgrave Macmillan.

- Christiansen, Jonathan (2014), Theories of Social Movements, Salem Press.

- della Porta, Donatella (2015), Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism Back Into Protest Analysis, Cambridge: Polity.

- della Porta, Donatella and Diani, Mario (2006), Social movements: an introduction, Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing.

- Hamel, Pierre, Lustiger-Thaler, Henri, Nederveen Pieterse, Jan and Roseneil, Sasha (2001), Globalization and Social Movements, Basingstoke, New York: Palgrave.

- Lyman, Stanford M. (1995), Social Movements. Critiques, Concepts, Case-Studies, Basingstoke, London: Palgrave Macmillan.

- Mudde, Cas, Kaltwasser Rovira, Cristóbal (2017), Populism. A Very Short Introduction, New York: Oxford University Press.

- Rochon, Thomas R. (1998), Mobilizing for Peace: The Antinuclear Movements in Western Europe, Princeton: Princeton University Press.

- Snow, David A., Soule, Sarah A. and Kriesi, Hanspeter (2004), The Blackwell Companion to Social Movements, Oxford & Malden MA: Blackwell.

- Tilly, Charles and Wood, Lesley J. (2009),Social Movements 1768-2008, Boulder, London: Paradigm Publishers.

- West, David (2013), Social Movements in Global Politics, Cambridge, Malden: Polity Press.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge:

After completing the course a graduate:

• Can define the role of human being in the social life and interactions with the nearest social surrounding (K_W02)

• Knows the theories explaining the formation of social movements (K_W06)

• Can indicate the rules of the functioning of the social movements (K_W02)

• Can characterise different types of social movements acting in past and present in Europe (K_W02)

• Can assess the contribution of the social movements to the democratization and development of the civil society in Europe (K_W06)

• Based on theoretical framework can define the differences in goals and forms of action between old and new social movements (K_W06)

Skills:

• Can analyse the role of social movements in contemporary world (K_U01)

• Can explain the impact of social movements on the democratic state (K_U01)

• Can recognize and categorize the main dilemmas related to the functioning of social movements in the contemporary world (K_U01)

• Based on the theoretical framework can interpret the dynamic of development of social movements in Europe, changes in their goals and forms of activity (K_U02)

Social competences:

• Is ready to play an active role in social movements (K_K03)

• Can contribute to establishment of the civil society organization (K_K03)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Active participation in discussion, presentation, Kahoot quizzes, final test.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Nadolska
Prowadzący grup: Jadwiga Nadolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Nadolska
Prowadzący grup: Jadwiga Nadolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course defines phenomenon of social movements that is perceived as one of main instruments of social change in modern world. During the course following issues will be discussed: theories of social movements (the Marxist class conflict theory, resource mobilization theory, theory of new social movements, etc.); case study of chosen social movements (environmental movements, women’s movements, LGBTI+ movements, nationalist movements, etc.). The course examines how social movements engage with the policy process and the ways in which social movements influence the policy formulation and implementation. It examines the nature, past and present role of social movements and their potential capacity in shaping social policy. The course covers theoretical arguments and examines empirical examples and case studies.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course aims to:

1. Explain the concept of social movements,

2. Discuss the origins, organization, leadership, ideologies, social base, increase and decline of social movements in Europe,

3. Examine the distinctions between the old and new social movements,

4. Investigate the processes of globalisation and internationalization of social movements,

5. Examine the various dimensions of social movements,

6. Investigate the significance of social movements activity in the modern society,

7. Describe the processes of the structural change of the society and the state caused by social movements.

The course is designed to acquaint students with problems of the contemporary world. Our social and political life is changing all the time and these modifications are caused by very different reasons. It is important to understand mechanisms of change and actors of these process. Classes concern questions as: environmental movements; women’s movement; modern nationalism; LGBTI+ movement; social movements in times of austerity, etc.

The aim is to show comparisons between these activities as the phenomenon of modern political life and to present social movements as a very important and desired instrument of democratic society.

Literatura: (tylko po angielsku)

- Goodwin, Jeff and Jasper, James M.(2015), The Social Movements Reader: Cases and Concepts, 3rd Edition, Chichester, Malden: Wiley Blackwell.

- Berger, Stefan, Nehring, Holger (2017) The History of Social Movements in Global Perspective. A Survey, London: Palgrave Macmillan.

- Christiansen, Jonathan (2014), Theories of Social Movements, Salem Press.

- della Porta, Donatella (2015), Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism Back Into Protest Analysis, Cambridge: Polity.

- della Porta, Donatella and Diani, Mario (2006), Social movements: an introduction, Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing.

- Hamel, Pierre, Lustiger-Thaler, Henri, Nederveen Pieterse, Jan and Roseneil, Sasha (2001), Globalization and Social Movements, Basingstoke, New York: Palgrave.

- Lyman, Stanford M. (1995), Social Movements. Critiques, Concepts, Case-Studies, Basingstoke, London: Palgrave Macmillan.

- Mudde, Cas, Kaltwasser Rovira, Cristóbal (2017), Populism. A Very Short Introduction, New York: Oxford University Press.

- Rochon, Thomas R. (1998), Mobilizing for Peace: The Antinuclear Movements in Western Europe, Princeton: Princeton University Press.

- Snow, David A., Soule, Sarah A. and Kriesi, Hanspeter (2004), The Blackwell Companion to Social Movements, Oxford & Malden MA: Blackwell.

- Tilly, Charles and Wood, Lesley J. (2009), Social Movements 1768-2008, Boulder, London: Paradigm Publishers.

- West, David (2013), Social Movements in Global Politics, Cambridge, Malden: Polity Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)