Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problems of Modern Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D3PMEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problems of Modern Europe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z współczesnymi problemami politycznymi i społeczno-gospodarczymi w Europie, a także z kluczowymi propozycjami polityków UE w zakresie ich rozwiązania lub ograniczenia niekorzystnych skutków. Przedmiot wyjaśnia mechanizmy i tendencje współczesnych zjawisk kryzysowych w Europie, biorąc pod uwagę ich wieloaspektowy charakter. Student potrafi krytycznie analizować społeczne, polityczne i gospodarcze konsekwencje współczesnych zjawisk kryzysowych w Europie.

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na analizie współczesnych problemów politycznych i społeczno-gospodarczych w Europie, a także na kluczowych propozycjach polityków europejskich w zakresie ich rozwiązania lub ograniczenia niekorzystnych skutków. Ponadto akcent jest kładziony na wyjaśnienie wieloaspektowego charakteru współczesnych zjawisk kryzysowych w Europie. W tym celu, szczególną uwagę poświęcono społecznym, politycznym i gospodarczym konsekwencjom współczesnych zjawisk kryzysowych w Europie.

Pełny opis:

Introduction to the course

Crisis of Liberal Democracy in Europe

Populism in Europe and Its Impact on Democracy

Populism in Europe - Case Studies

Brexit and Its Implications for the EU Integration

Challenges of Transformation Processes in Eastern Partnership States

Mid-term Test

The Eurozone Crisis

The Refugee Crisis and Its Strategic Implications

European Policy on Climate Change

European Response to the Covid-19 Outbreak

Final Test

Debate on the Future of Europe in the Light of Contemporary Challenges

Literatura:

Recommended Literature:

Andreas Ette/ Thomas Faist (eds.), The Europeanisation of Immigration Policy, London: Palgrave 2007.

Brexit and Europe’s Crises: Critical Themes in Contemporary Security, Vol 1, Routledge 2018.

Daniel Stockemer (ed.), Populism Around the World. A comparative Perspective, Springer 2019.

David Marsh, Europe’s Deadlock. How the Euro Crisis Could be Solved - and Why It Still Won’t Happen, Yale University Press 2016.

Ferdi De Ville and Gabriel Siles-Brügge, The Impact of Brexit on EU Policies, Politics and Governance (ISSN: 2183–2463) 2019, Volume 7, Issue 3.

Gianfranco Pasquino, Populism and Democracy, in: Twenty-First Century Populism. The Spectre of Western European Democracy, Palgrave 2008.

Kaarlo Tuori, Klaus Tuori, The Eurozone Crisis. A constitutional Analysis, Cambridge University Press 2014.

Nadia Urbinati, Me the People. How Populism Transforms Democracy, Harvard University Press 2019.

Roberto Stefan Foa and Yascha Mounk, "The Democratic Disconnect" Journal of Democracy, 27, 2016.

Ronald Inglehart, "How Much Should We Worry?" Journal of Democracy, 27, 2016.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

polityczne i społeczno-gospodarcze uwarunkowania istniejących problemów w Europie oraz rolę aktorów politycznych i społecznych w procesie podejmowania decyzji wobec współczesnych kryzysów w Europie (K_W02, K_W06, K_W12).

Student potrafi:

określić charakter współczesnych kryzysów w Europie; przeanalizować istniejące badania dotyczące zjawisk kryzysowych w Europie i poznać możliwe scenariusze ich rozwoju (K_U02, K_U03, K_U04).

Student jest gotów:

identyfikować przyczyny europejskich dylematów oraz inicjować i uczestniczyć w projektach mających na celu rozwiązanie współczesnych problemów w Europie (K_K02, K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

max. dwie nieobecności.

aktywność w dyskusji na zajęciach: 20 punktów;

eseje: 30 punktów;

kolokwium: 50 punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vadym Zheltovskyy
Prowadzący grup: Vadym Zheltovskyy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na analizie współczesnych problemów politycznych i społeczno-gospodarczych w Europie, a także na kluczowych propozycjach polityków europejskich w zakresie ich rozwiązania lub ograniczenia niekorzystnych skutków. Ponadto akcent jest kładziony na wyjaśnienie wieloaspektowego charakteru współczesnych zjawisk kryzysowych w Europie. W tym celu, szczególną uwagę poświęcono społecznym, politycznym i gospodarczym konsekwencjom współczesnych zjawisk kryzysowych w Europie.

Pełny opis:

Introduction to the course

Crisis of Liberal Democracy in Europe

Populism in Europe and Its Impact on Democracy

Populism in Europe - Case Studies

Brexit and Its Implications for the EU Integration

Challenges of Transformation Processes in Eastern Partnership States

Mid-term Test

The Eurozone Crisis

The Refugee Crisis and Its Strategic Implications

European Policy on Climate Change

European Response to the Covid-19 Outbreak

Final Test

Debate on the Future of Europe in the Light of Contemporary Challenges

Literatura:

Literatura:

Andreas Ette/ Thomas Faist (eds.), The Europeanisation of Immigration Policy, London: Palgrave 2007.

Brexit and Europe’s Crises: Critical Themes in Contemporary Security, Vol 1, Routledge 2018.

Daniel Stockemer (ed.), Populism Around the World. A comparative Perspective, Springer 2019.

David Marsh, Europe’s Deadlock. How the Euro Crisis Could be Solved - and Why It Still Won’t Happen, Yale University Press 2016.

Ferdi De Ville and Gabriel Siles-Brügge, The Impact of Brexit on EU Policies, Politics and Governance (ISSN: 2183–2463) 2019, Volume 7, Issue 3.

Gianfranco Pasquino, Populism and Democracy, in: Twenty-First Century Populism. The Spectre of Western European Democracy, Palgrave 2008.

Kaarlo Tuori, Klaus Tuori, The Eurozone Crisis. A constitutional Analysis, Cambridge University Press 2014.

Nadia Urbinati, Me the People. How Populism Transforms Democracy, Harvard University Press 2019.

Roberto Stefan Foa and Yascha Mounk, "The Democratic Disconnect" Journal of Democracy, 27, 2016.

Ronald Inglehart, "How Much Should We Worry?" Journal of Democracy, 27, 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vadym Zheltovskyy
Prowadzący grup: Vadym Zheltovskyy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na analizie współczesnych problemów politycznych i społeczno-gospodarczych w Europie, a także na kluczowych propozycjach polityków europejskich w zakresie ich rozwiązania lub ograniczenia niekorzystnych skutków. Ponadto akcent jest kładziony na wyjaśnienie wieloaspektowego charakteru współczesnych zjawisk kryzysowych w Europie. W tym celu, szczególną uwagę poświęcono społecznym, politycznym i gospodarczym konsekwencjom współczesnych zjawisk kryzysowych w Europie.

Pełny opis:

Introduction to the course

Crisis of Liberal Democracy in Europe

Populism in Europe and Its Impact on Democracy

Populism in Europe - Case Studies

Brexit and Its Implications for the EU Integration

Challenges of Transformation Processes in Eastern Partnership States

Mid-term Test

The Eurozone Crisis

The Refugee Crisis and Its Strategic Implications

European Policy on Climate Change

European Response to the Covid-19 Outbreak

Final Test

Debate on the Future of Europe in the Light of Contemporary Challenges

Literatura:

Literatura:

Andreas Ette/ Thomas Faist (eds.), The Europeanisation of Immigration Policy, London: Palgrave 2007.

Brexit and Europe’s Crises: Critical Themes in Contemporary Security, Vol 1, Routledge 2018.

Daniel Stockemer (ed.), Populism Around the World. A comparative Perspective, Springer 2019.

David Marsh, Europe’s Deadlock. How the Euro Crisis Could be Solved - and Why It Still Won’t Happen, Yale University Press 2016.

Ferdi De Ville and Gabriel Siles-Brügge, The Impact of Brexit on EU Policies, Politics and Governance (ISSN: 2183–2463) 2019, Volume 7, Issue 3.

Gianfranco Pasquino, Populism and Democracy, in: Twenty-First Century Populism. The Spectre of Western European Democracy, Palgrave 2008.

Kaarlo Tuori, Klaus Tuori, The Eurozone Crisis. A constitutional Analysis, Cambridge University Press 2014.

Nadia Urbinati, Me the People. How Populism Transforms Democracy, Harvard University Press 2019.

Roberto Stefan Foa and Yascha Mounk, "The Democratic Disconnect" Journal of Democracy, 27, 2016.

Ronald Inglehart, "How Much Should We Worry?" Journal of Democracy, 27, 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)