Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Organizations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-UPIR-D4INOR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Organizations
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -UPIR- DZIENNE 4 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład poświęcony jest problematyce organizacji międzynarodowych, w szczególności skoncentrowano się na organizacjach o charakterze międzyrządowym, ich roli i zadaniach, jako uczestnikach stosunków międzynarodowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

This course on international organisations (IOs) touches upon major theoretical and empirical aspects of the roles of international organisations in world politics. It provides students with the knowledge of what IOs are, as well as how, why and by whom they are created. Another important part of the course is devoted to IOs laws and procedures. Some time is also provided to the analysis of international non-governmental organisations. Case studies of organisations used throughout the course make it easier for students to understand the empirical role of IOs in international politics.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest problematyce organizacji międzynarodowych, w szczególności skoncentrowano się na organizacjach o charakterze międzyrządowym, ich roli i zadaniach, jako uczestnikach stosunków międzynarodowych. W trakcie wykładu omawia się zagadnienia teoretyczne dotyczące funkcjonowania organizacji międzynarodowych oraz prezentuje wybrane organizacje.

Literatura:

Malcolm N. Shaw, International Law, 5th edition, Cambridge University Press 2003, Chapter 23 (International Institutions) (available at the Department’s Library at Nowy Swiat 69); (in the class schedule: MS)

Jan Klabbers, An Introduction to International Institutional Law, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo 2002; (in the class schedule: JK)

Clive Archer, International Organizations, 3rd edition, Rutledge, London and New York 2001 (e-book available from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/moreinfo.aspx?isbn=9780203192276&ISO=UK); (in the class schedule: CA)

FURTHER READING:

Michael Barnett, Martha Finnemore, Rules for the World. International Organizations in Global Politics, Cornell University Press, Ithaca and London 2004 (e-book available from https://play.google.com/store/books/details/Michael_N_Barnett_RULES_FOR_THE_WORLD?id=tNlBENWoq84C&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImJvb2stdE5sQkVOV29xODRDIl0.);

Paul F. Diehl (ed.), The Politics of Global Governanace. International Organizations in an Interdependent World, Lynne Rienner Publishers, Boulder and London, 2001 (available at the Department’s Library at Nowy Swiat 69)

Kenneth W. Abbott, Duncan Snidal, Why States Act through Formal International Organizations, “The Journal of Conflict Resolution” 1998, vol. 42, no. 1

John Mearsheimer, The False Promise of International Institutions, “International Security”, Winter 1994/95, vol. 19, no. 3

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Definiuje pojęcie organizacji międzynarodowej

2. Rozróżnia i klasyfikuje organizacje międzynarodowe

3. Objaśnia rolę i funkcję organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie

Umiejętności

4. Analizuje uprawnienia i regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych

5. Ocenia rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych w utrzymaniu pokoju

i bezpieczeństwa na świecie

Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia organizacji międzynarodowych

o zasięgu regionalnym

7. Ma świadomość zmiany roli organizacji międzynarodowych

w przyszłości

Metody i kryteria oceniania:

In order to successfully complete the course the participants are required to:

Attend the classes (more than 2 absences will result in additional requirement – term paper; more than 50% absences will result in failure to complete the course)

Read for the classes and take active participation in in-class discussions (active participation adds to your final grade) - it may be a bit challenging online but we shall still try.

Pass a written exam (in form of a test) (80%, however you must pass the test in order to complete the course)

Presentation on an international organisation.You may choose from:

NATO,

OSCE,

ASEAN,

ILO,

EU,

AU,

OPEC,

IMF or IBRD,

International Committee of the Red Cross,

Amnesty International

Greenpeace

Maximum number of students in one group - 3. The date for each presentation shall be determined until 1st March 2021. The presentation must not exceed 20 minutes. It must contain information on:

history of the organisation

its legal basis

its structure (organs/institutions)

mandate

current activities - evaluation of activities.

significance of the IO in IR

The presentation will add to the final assessment (20%).

Presentation grade will be based on:

Contents (make sure you include all required information)

Understandable print

Understandable voice over

Usage of sources (need to be mentioned, academic sources, no copy-pasting from Wikipedia, etc.)

Time discipline

ATTENTION: Determination of presentation schedule will take place until second week of the semester. There will be no chance to choose the presentation later during the semester.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Heidrich
Prowadzący grup: Dorota Heidrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)