Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cyber security

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-SPP-L-D2CYSE
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cyber security
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Social and Public Policy - DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of the class is to introduce the area of cyber security issues. The classes cover, among other things, basic concepts, definitions, standards, legal regulations, applied technologies and solutions that increase the level of broadly understood security.

The range of topics discussed includes, in particular, aspects of EU, state and citizen cyber security.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course includes real-world cybersecurity case studies: data breaches, ransomware issues, best practices in various management areas. There are also simulations and cyber games where students can play different roles during a cyber attack or other cyber issues.

Fundamental questions:

1. Is security possible? Managing risk in the information age

2. Practice cybersecurity with real-world scenarios

3. Government strategy to cybersecurity

4. Cybersecurity is not a technical problem: relevant case-studies in cyber management

Key topics:

- Cybersecurity Basics

- Identify threat actors and typical attack vectors: phishing, vishing, ransomware, social engineering, DDOS

- The role of leadership in managing cyber risk and crisis management Incident response and accountability

- Understand your technology: Identifying the best technologies to protect systems, networks, and data.

- Protect yourself: password strategy, multifactor authentication, avoiding scammers, free resources.

Literatura: (tylko po angielsku)

Domet, Jack J. „A Leader's Guide to Cybersecurity.” Harvard Business Review Press 2019.

Making the UK the safest place to live and work online, National Cyber Security Centre, Annual Review 2021

Cybok: The Cyber Security Body of Knowledge, 2021, cybok.org

Smith, L. „Cyber security for beginners:: a comprehensive and essential guide for every novice to understand and master cybersecurity, 2022

Sennewald, Ch., Baillie, C. “Effective Security Management”, Elsevier 2021.

IT Management Simulation: Cyber Attack! Harvard.edu

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The graduate comprehends the fundamental principles, significance, and interdependence of cyber security and its relation to other fields of science in terms of subject and methodology (K_W09).

The graduate possesses knowledge and comprehension of the behaviors that have an impact on cybersecurity, with a specific focus on those that are significant to the security of the society in which they work. Furthermore, they possess knowledge of human activities designated to secure the safe usage of tools and solutions offered by information technology (K_KK03, KK04).

The graduate can explain and utilize fundamental techniques and technologies to maintain the cyber security of IT systems and infrastructures, as well as identify the essential hardware and software components of computer systems from the perspective of dependable functionality and cyber security (K_U03, K_U04).

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

This course will teach you the fundamentals of cybersecurity. No technical or management expertise is required. The entire course is based on the case study method, using real and recent cases of data breaches and cybersecurity crises in well-known companies.

This method effectively promotes social skills such as collaboration, discussion, and presenting findings to other participants.

Pass points are awarded for each class. There is a google spreadsheet with the points you get. It is constantly updated. Additional points can be earned through special assignments, presentations, etc. (e.g., for making up absences).

There is no final exam.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Moszoro
Prowadzący grup: Bartłomiej Moszoro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)