Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kierunki rozwoju współczesnej psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-N-KRWP-PS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kierunki rozwoju współczesnej psychologii
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku SDNS dyscyplina psychologia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem seminarium jest dostarczenie doktorantom zaawansowanej wiedzy na temat współczesnych kierunków rozwoju różnych subdyscyplin psychologii oraz dyskusja nad przełomowymi tekstami naukowymi i badaniami, jak również najważniejszymi wyzwaniami teoretycznymi, metodologicznymi oraz translacyjnymi. Program obejmuje 30 godzin zajęć podzielonych na moduły, z których każdy poświęcony jest zagadnieniom z innego obszaru badań i rozważań teoretycznych. Doktoranci będą zaproszeni do aktywnego udziału w dyskusji nad wybranymi zagadnieniami.

Pełny opis:

Celem seminarium jest dostarczenie doktorantom zaawansowanej wiedzy na temat współczesnych kierunków rozwoju różnych subdyscyplin psychologii oraz dyskusja nad przełomowymi tekstami naukowymi i badaniami, jak również najważniejszymi wyzwaniami teoretycznymi, metodologicznymi oraz translacyjnymi. Program obejmuje 30 godzin zajęć podzielonych na moduły, z których każdy poświęcony jest zagadnieniom z innego obszaru badań i rozważań teoretycznych. Doktoranci będą zaproszeni do aktywnego udziału w dyskusji nad wybranymi zagadnieniami.

Program zajęć na rok akademicki 2022/ 2023

Moduł I: prowadząca - dr hab. Katarzyna Lubiewska, prof. UW

1. Badanie kontekstu eko-kulturowego – 03.10.2023

2. Odpowiedzialność psychologa i badacza za tworzenie rzeczywistości społecznej – 10.10.2023

Moduł II: prowadzący - dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW

3. Humans as motivated lay anthropologists. What is "humanity"? - 17.10.2023

4. Re-thinking political, geographical and cultural context in psychological research. – 24.10.2023

Moduł III: prowadzący – prof. dr hab. Marcin Zajenkowski

5. Narcyzm we współczesnych badaniach psychologicznych, cz. 1. –31.10.2023

6. Narcyzm we współczesnych badaniach psychologicznych, cz. 2. – 7.11.2023

Moduł IV: prowadzący - dr hab. Marcin Rzeszutek, prof. UW

7. Wprowadzenie do ekonomii behawioralnej – cz. 1. – 14.11.2023

8. Wprowadzenie do ekonomii behawioralnej – cz. 2. – 21.11.2023

Moduł V: prowadząca – prof. dr hab. Dominka Maison

9. Nieświadome i automatyczne postawy i zachowania - 28.11.2023

10. Nieświadome i automatyczne postawy i zachowania konsumenckie - 05.12.2023

Moduł VI: prowadzący – dr hab. Paweł Holas, prof. UW, dr Izabela Chojnicka

11. Nowe trendy w psychologii klinicznej: Podejście do diagnozy psychologicznej i terapii oparte na procesie. – dr hab. Paweł Holas, prof. UW - 12.12.2023

12. Co słychać? Komunikacja społeczna w autyzmie: podejście obliczeniowe – dr Izabela Chojnicka - 19.12.2023

Moduł VII: prowadzące – dr hab. Małgorzata Gambin, prof. UW, dr hab. Grażyna Kmita, prof. UW.

13. Nowe podejścia do klinicznej diagnozy psychologicznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Implikacje dla dalszych badań i praktyki klinicznej – dr hab. Małgorzata Gambin, prof. UW – 09.01.2024

14. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne dla zaburzeń internalizacyjnych

i eksternalizacyjnych u dzieci i młodzieży. Wyzwania i przyszłe kierunki badań - dr hab. Małgorzata Gambin, prof. UW, - 16.01.2024

15. Rozwój typowy i atypowy: jak stworzyć pomost pomiędzy podejściem neuropoznawczym a społeczno-relacyjnym? Co badania nad rozwojem atypowym wnoszą do rozumienia ludzkiej psychiki? – dr hab. Grażyna Kmita, prof. UW -23.01.2024

Literatura:

Moduł I:

Zajęcia 1:

Kuba, K. Vignoles, V.L., De Almeida, I., Uchida, Y. (2022). Outside the “cultural binary”: understanding why Latin American collectivist societies foster independent selves. Perspectives on Psychological Science 17 (4): 1166-1187.

van de Vijver, F., Chasiotis, A., & Breugelmans, S. M. (2011). Fundamental questions in Cross-Cultural Psychology. In S. M. Breugelmans, A. Chasiotis, & F. J. R. van de Vijver (Eds.), Fundamental questions in Cross-Cultural Psychology (pp. 9-34). Cambridge: Cambridge University Press..

Literatura uzupełniająca:

Herrnstein, R. J., & Murray, C. (2010). The bell curve: Intelligence and class structure in American life. Simon and Schuster.

Zajęcia 2:

Lubiewska, K. (in press). Ecocultural context of attachment security, sense of safety, and trust. In S. Chrząstowski, A. Vetere (Eds.), Safety, Danger, and Protection in the Family and Community. New York: Routledge.

Chrząstowski, A. Vetere (Eds.), Safety, Danger, and Protection in the Family and Community. New York: Routledge. (chosen chapters)

Sue, D. W. (2010). Microaggressions: More than just race. Psychology Today, 17.

Literatura dodatkowa:

Haidt, J., & Lukianoff, G. (2018). The coddling of the American mind: How good intentions and bad ideas are setting up a generation for failure. Penguin UK.

Sommers, C. H., & Satel, S. (2006). One nation under therapy: How the helping culture is eroding self-reliance. MacMillan.

Moduł II:

Zajęcia 3:

Mikołajczak, M., & Bilewicz, M. (2015). Foetus or child? Abortion discourse and attributions of humanness. British Journal of Social Psychology, 54(3), 500-518.

Bilewicz, M., Imhoff, R., & Drogosz, M. (2011). The humanity of what we eat: Conceptions of human uniqueness among vegetarians and omnivores. European Journal of Social Psychology, 41(2), 201-209.

Rothgerber, H. (2020). Meat-related cognitive dissonance: A conceptual framework for understanding how meat eaters reduce negative arousal from eating animals. Appetite, 146, 104511.

Zajęcia 4:

Gergen, K. J. (1973). Social psychology as history. Journal of personality and social psychology, 26(2), 309.

Imhoff, R., & Messer, M. (2019). In search of Experimental Evidence for Secondary Antisemitism. Meta-Psychology, 3.

Bilewicz, M. (2007). O pożytkach z teorii średniego zasięgu. Psychologia Społeczna, 2(3-4), 262-265.

Moduł III:

Zajęcia 5 i 6

Hermann, A. D., Brunell, A. B., & Foster, J. D. (Eds.). (2018). Handbook of Trait Narcissism: Key Advances, Research Methods, and Controversies. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92171-6

Krizan, Z., & Herlache, A.D. (2018). The narcissism spectrum model: A synthetic view of

narcissistic personality. Personality and Social Psychology Review, 22(1), 3-31.

Miller, J.D., Back, M.D., Lynam, D.R., & Wright, A.G. (2021). Narcissism today: What we know and what we need to learn. Current Directions in Psychological Science, 30(6), 519-525.

Sedikides, C. (2021). In search of narcissus. Trends in Cognitive Sciences, 25(1), 67-80.

Moduł IV:

Zajęcia 7 i 8

Thaler, R. (2018). Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej. Poznań: Wydawnictwo Media i Rodzina.

Moduł V:

Zajęcia 9

Cacioppo, J.T., Berntson, G.G., Larsen, J.T., Poehlmann, K.M. i Ito, T.A. (2005). Psychofozjologia emocji. W: M. Lewis i J.M. Haviland-Jones. Psychologia emocji. Gdańsk: GWP. (s. 230-253)

Murphy, S.T. i Zajonc, R.B. (1994). Afekt, poznanie i świadomość. Przegląd Psychologiczny, 3, 261-299.

Literatura uzupełniająca:

Kaltner, D. i Ekman, P. (2005). Wyrażanie emocji twarzą. W: M. Lewis i J.M. Haviland-Jones. Psychologia emocji. Gdańsk: GWP. (s. 307-323)

Greenwald, A.G., Brendl, M., Cai, H., Cvencek, D., Dovidio, J.F., Friese, M., Hahn, A., Hehman, E., Hofman, W., Houges, S., Hussey, I., Jordan, C., Kirby, T.A., Lai, C.K., Lang, J.W.B., Lindgren, K.P., Maison, D., Ostafin, B.D., Rae, J.R., Ratliff, K.A., Spruyt, A., Wiers, R.W. (2021). Best research practices for using Implicit Association Test. Behavior Research Methods. Doi.org/10.3758/s13428-021-01624.

Zajęcia 10

Verplanken, B., Herabadi, A., Perry, J., A., Silvera, D., H. (2005). Consumer style and health: the role of impulsive buying in unhealthy eating. Psychology and Health, 429 – 441.

Fitzimons, G.M., Chartrand, T.L., Fitzimons, G.J. (2008). Automatic Effect of Brand Exposure on Automatic Behavior: How Apple Makes You “Feel Different”. Journal of Consumer Research, 35, 21 – 35.

Literatura uzupełniajaca

Chartrand, T.L, Hubber, J., Shiv, B., Tanner, R.J. (2008). Nonconscious Goals and Consumer Choice. Journal of Consumer Research, 35, 189 – 201.

Maison, D., Greenwald, A. G., & Bruin, R. H. (2004). Predictive validity of the Implicit Association Test in studies of brands, consumer attitudes, and behavior. Journal of Consumer Psychology, 14, 405–415.

Maison, D., Oleksy, T. (2017). Validation of EEG as an Advertising Research Method: Relation Between EEG Reaction Toward Advertising and Attitude Toward Advertised Issue (Relation to Political and Ideological Beliefs). [in] K. Nermend, M. Łatuszyńska (ed.). Neuroeconomic and Behavioral Aspects of Decision Making. Springer Proceedings in Business and Economics. DOI 10.1007/978-3-319-62938-4_18.

Maison, D., Pawłowska, B. (2017). Using the Facereader Method to Detect Emotional Reaction to Controversial Advertising Referring to Sexuality and Homosexuality. [in] K. Nermend, M. Łatuszyńska (ed.). Neuroeconomic and Behavioral Aspects of Decision Making. Springer Proceedings in Business and Economics. DOI 10.1007/978-3-319-62938-4_20.

Moduł VI:

Zajęcia 11

Hayes, S. C., Hofmann, S. G., & Ciarrochi, J. (2020). A process-based approach to psychological diagnosis and treatment: The conceptual and treatment utility of an extended evolutionary meta model. Clinical psychology review, 82, 101908.

Hofmann, S. G., & Hayes, S. C. (2019). The future of intervention science: Process-based therapy. Clinical Psychological Science, 7(1), 37-50.

Ong, C. W., Hayes, S. C., & Hofmann, S. G. (2022). A process-based approach to cognitive behavioral therapy: A theory-based case illustration. Frontiers in Psychology, 13, 6840. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.1002849/full

Zajęcia 12

Asgari M, Chen L and Fombonne E (2021) Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism. Frontiers in Psychology 12:665096. doi: 10.3389/fpsyg.2021.665096

Wawer A & Chojnicka I (2022) Detecting autism from picture book narratives using deep neural utterance embeddings. International Journal of Language & Communication Disorders, 1–14. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12731

Moduł VII:

Zajęcia 13

Conway, C. C., Forbes, M. K., Forbush, K. T., Fried, E. I., Hallquist, M. N., Kotov, R., ...Eaton, N. R. (2019). A hierarchical taxonomy of psychopathology can transform mental health research. Perspectives on psychological science, 14(3), 419-436.

Cuthbert, B. N. (2022). Research Domain Criteria: toward future psychiatric nosologies. Dialogues in clinical neuroscience, 17:1, 89-97.

Garber, J., Bradshaw, C. P. (2020). Developmental psychopathology and the research domain criteria: Friend or foe?. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 49(3), 341-352.

Ruggero, C. J., Kotov, R., Hopwood, C. J., First, M., Clark, L. A., Skodol, A. E., ... Zimmermann, J. (2019). Integrating the Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP) into clinical practice. Journal of consulting and clinical psychology, 87(12), 1069.

Zajęcia 14

Achenbach, T. M., Ivanova, M. Y., Rescorla, L. A., Turner, L. V., Althoff, R. R. (2016). Internalizing/externalizing problems: Review and recommendations for clinical and research applications. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55(8), 647-656.

Compas, B. E., Gruhn, M , Bettis, A. H. (2017). Risk and resilience in child and adolescent psychopathology. Child and Adolescent Psychopathology, 3rd Edition, 113-143

Masten, A. S., Lucke, C. M., Nelson, K. M., & Stallworthy, I. C. (2021). Resilience in development and psychopathology: multisystem perspectives. Annual Review of Clinical Psychology, 17, 521-549.

Zajęcia 15

Paterson, S.J., Parish-Morris, J., Hirsh-Pasek, K., Michnick Golinkoff, R., (2016). Considering Development in Developmental Disorders, Journal of Cognition and Development, 17:4, 568-583, DOI: 10.1080/15248372.2016.1200047

Happe, F., Frith, U. (2014). Annual Research Review: Towards a developmental

neuroscience of atypical social cognition, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55 (6), 553–577.

Flameling, L. J., & Mesman, J. (2022). Using video observation in the family context: the association between camera-related behaviors and parental sensitivity. Infancy, 27(1), 115-134. doi:10.1111/infa.12439

Literatura dodatkowa:

Hartman, S., Belsky, J. (2018). Prenatal programming of postnatal plasticity revisited—and extended. Development and Psychopathology, 30, 825–842; doi:10.1017/S0954579418000548

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach: obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach, w przypadku pojedynczej nieobecności indywidualną decyzję o innej formie zaliczenia danych zajęć podejmuje prowadzący; czytanie zadanych tekstów, aktywny udział w dyskusjach

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): obecność, aktywna praca na zajęciach

metody weryfikacji efektów uczenia się: aktywność uczestników seminarium, odpowiedzi na pytania, ocena pracy na zajęciach

Metody weryfikacji efektów uczenia się: aktywność uczestników seminarium, odpowiedzi na pytania, ocena pracy na zajęciach.

Kryteria oceniania: obecność i aktywność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Kmita
Prowadzący grup: Michał Bilewicz, Izabela Chojnicka, Małgorzata Gambin, Paweł Holas, Grażyna Kmita, Katarzyna Lubiewska, Dominika Maison, Marcin Rzeszutek, Marcin Zajenkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

30-godzinne seminarium

angielski (ewentualnie polski na życzenie grupy, o ile w grupie wszystkie osoby będą posługiwały się polskim)

Celem seminarium jest dostarczenie doktorantom zaawansowanej wiedzy na temat współczesnych kierunków rozwoju różnych subdyscyplin psychologii oraz dyskusja nad przełomowymi tekstami naukowymi i badaniami, jak również najważniejszymi wyzwaniami teoretycznymi, metodologicznymi oraz translacyjnymi. Program obejmuje 30 godzin zajęć podzielonych na moduły, z których każdy poświęcony jest zagadnieniom z innego obszaru badań i rozważań teoretycznych. Doktoranci będą zaproszeni do aktywnego udziału w dyskusji nad wybranymi zagadnieniami.

Pełny opis:

Celem seminarium jest dostarczenie doktorantom zaawansowanej wiedzy na temat współczesnych kierunków rozwoju różnych subdyscyplin psychologii oraz dyskusja nad przełomowymi tekstami naukowymi i badaniami, jak również najważniejszymi wyzwaniami teoretycznymi, metodologicznymi oraz translacyjnymi. Program obejmuje 30 godzin zajęć podzielonych na moduły, z których każdy poświęcony jest zagadnieniom z innego obszaru badań i rozważań teoretycznych. Doktoranci będą zaproszeni do aktywnego udziału w dyskusji nad wybranymi zagadnieniami.

Program zajęć na rok akademicki 2022/ 2023:

Moduł I: prowadząca - dr hab. Katarzyna Lubiewska, prof. UW

1. Badanie kontekstu eko-kulturowego – 03.10.2023

2. Odpowiedzialność psychologa i badacza za tworzenie rzeczywistości społecznej – 10.10.2023

Moduł II: prowadzący - dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW

3. Humans as motivated lay anthropologists. What is "humanity"? - 17.10.2023

4. Re-thinking political, geographical and cultural context in psychological research. – 24.10.2023

Moduł III: prowadzący – prof. dr hab. Marcin Zajenkowski

5. Narcyzm we współczesnych badaniach psychologicznych, cz. 1. –31.10.2023

6. Narcyzm we współczesnych badaniach psychologicznych, cz. 2. – 7.11.2023

Moduł IV: prowadzący - dr hab. Marcin Rzeszutek, prof. UW

7. Wprowadzenie do ekonomii behawioralnej – cz. 1. – 14.11.2023

8. Wprowadzenie do ekonomii behawioralnej – cz. 2. – 21.11.2023

Moduł V: prowadząca – prof. dr hab. Dominka Maison

9. Nieświadome i automatyczne postawy i zachowania - 28.11.2023

10. Nieświadome i automatyczne postawy i zachowania konsumenckie - 05.12.2023

Moduł VI: prowadzący – dr hab. Paweł Holas, prof. UW, dr Izabela Chojnicka

11. Nowe trendy w psychologii klinicznej: Podejście do diagnozy psychologicznej i terapii oparte na procesie. – dr hab. Paweł Holas, prof. UW - 12.12.2023

12. Co słychać? Komunikacja społeczna w autyzmie: podejście obliczeniowe – dr Izabela Chojnicka - 19.12.2023

Moduł VII: prowadzące – dr hab. Małgorzata Gambin, prof. UW, dr hab. Grażyna Kmita, prof. UW.

13. Nowe podejścia do klinicznej diagnozy psychologicznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Implikacje dla dalszych badań i praktyki klinicznej – dr hab. Małgorzata Gambin, prof. UW – 09.01.2024

14. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne dla zaburzeń internalizacyjnych

i eksternalizacyjnych u dzieci i młodzieży. Wyzwania i przyszłe kierunki badań - dr hab. Małgorzata Gambin, prof. UW, - 16.01.2024

15. Rozwój typowy i atypowy: jak stworzyć pomost pomiędzy podejściem neuropoznawczym a społeczno-relacyjnym? Co badania nad rozwojem atypowym wnoszą do rozumienia ludzkiej psychiki? – dr hab. Grażyna Kmita, prof. UW -23.01.2024

Literatura:

Moduł I:

Zajęcia 1:

Kuba, K. Vignoles, V.L., De Almeida, I., Uchida, Y. (2022). Outside the “cultural binary”: understanding why Latin American collectivist societies foster independent selves. Perspectives on Psychological Science 17 (4): 1166-1187.

van de Vijver, F., Chasiotis, A., & Breugelmans, S. M. (2011). Fundamental questions in Cross-Cultural Psychology. In S. M. Breugelmans, A. Chasiotis, & F. J. R. van de Vijver (Eds.), Fundamental questions in Cross-Cultural Psychology (pp. 9-34). Cambridge: Cambridge University Press..

Literatura uzupełniająca:

Herrnstein, R. J., & Murray, C. (2010). The bell curve: Intelligence and class structure in American life. Simon and Schuster.

Zajęcia 2:

Lubiewska, K. (in press). Ecocultural context of attachment security, sense of safety, and trust. In S. Chrząstowski, A. Vetere (Eds.), Safety, Danger, and Protection in the Family and Community. New York: Routledge.

Chrząstowski, A. Vetere (Eds.), Safety, Danger, and Protection in the Family and Community. New York: Routledge. (chosen chapters)

Sue, D. W. (2010). Microaggressions: More than just race. Psychology Today, 17.

Literatura dodatkowa:

Haidt, J., & Lukianoff, G. (2018). The coddling of the American mind: How good intentions and bad ideas are setting up a generation for failure. Penguin UK.

Sommers, C. H., & Satel, S. (2006). One nation under therapy: How the helping culture is eroding self-reliance. MacMillan.

Moduł II:

Zajęcia 3:

Mikołajczak, M., & Bilewicz, M. (2015). Foetus or child? Abortion discourse and attributions of humanness. British Journal of Social Psychology, 54(3), 500-518.

Bilewicz, M., Imhoff, R., & Drogosz, M. (2011). The humanity of what we eat: Conceptions of human uniqueness among vegetarians and omnivores. European Journal of Social Psychology, 41(2), 201-209.

Rothgerber, H. (2020). Meat-related cognitive dissonance: A conceptual framework for understanding how meat eaters reduce negative arousal from eating animals. Appetite, 146, 104511.

Zajęcia 4:

Gergen, K. J. (1973). Social psychology as history. Journal of personality and social psychology, 26(2), 309.

Imhoff, R., & Messer, M. (2019). In search of Experimental Evidence for Secondary Antisemitism. Meta-Psychology, 3.

Bilewicz, M. (2007). O pożytkach z teorii średniego zasięgu. Psychologia Społeczna, 2(3-4), 262-265.

Moduł III:

Zajęcia 5 i 6

Hermann, A. D., Brunell, A. B., & Foster, J. D. (Eds.). (2018). Handbook of Trait Narcissism: Key Advances, Research Methods, and Controversies. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92171-6

Krizan, Z., & Herlache, A.D. (2018). The narcissism spectrum model: A synthetic view of

narcissistic personality. Personality and Social Psychology Review, 22(1), 3-31.

Miller, J.D., Back, M.D., Lynam, D.R., & Wright, A.G. (2021). Narcissism today: What we know and what we need to learn. Current Directions in Psychological Science, 30(6), 519-525.

Sedikides, C. (2021). In search of narcissus. Trends in Cognitive Sciences, 25(1), 67-80.

Moduł IV:

Zajęcia 7 i 8

Thaler, R. (2018). Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej. Poznań: Wydawnictwo Media i Rodzina.

Moduł V:

Zajęcia 9

Cacioppo, J.T., Berntson, G.G., Larsen, J.T., Poehlmann, K.M. i Ito, T.A. (2005). Psychofozjologia emocji. W: M. Lewis i J.M. Haviland-Jones. Psychologia emocji. Gdańsk: GWP. (s. 230-253)

Murphy, S.T. i Zajonc, R.B. (1994). Afekt, poznanie i świadomość. Przegląd Psychologiczny, 3, 261-299.

Literatura uzupełniająca:

Kaltner, D. i Ekman, P. (2005). Wyrażanie emocji twarzą. W: M. Lewis i J.M. Haviland-Jones. Psychologia emocji. Gdańsk: GWP. (s. 307-323)

Greenwald, A.G., Brendl, M., Cai, H., Cvencek, D., Dovidio, J.F., Friese, M., Hahn, A., Hehman, E., Hofman, W., Houges, S., Hussey, I., Jordan, C., Kirby, T.A., Lai, C.K., Lang, J.W.B., Lindgren, K.P., Maison, D., Ostafin, B.D., Rae, J.R., Ratliff, K.A., Spruyt, A., Wiers, R.W. (2021). Best research practices for using Implicit Association Test. Behavior Research Methods. Doi.org/10.3758/s13428-021-01624.

Zajęcia 10

Verplanken, B., Herabadi, A., Perry, J., A., Silvera, D., H. (2005). Consumer style and health: the role of impulsive buying in unhealthy eating. Psychology and Health, 429 – 441.

Fitzimons, G.M., Chartrand, T.L., Fitzimons, G.J. (2008). Automatic Effect of Brand Exposure on Automatic Behavior: How Apple Makes You “Feel Different”. Journal of Consumer Research, 35, 21 – 35.

Literatura uzupełniajaca

Chartrand, T.L, Hubber, J., Shiv, B., Tanner, R.J. (2008). Nonconscious Goals and Consumer Choice. Journal of Consumer Research, 35, 189 – 201.

Maison, D., Greenwald, A. G., & Bruin, R. H. (2004). Predictive validity of the Implicit Association Test in studies of brands, consumer attitudes, and behavior. Journal of Consumer Psychology, 14, 405–415.

Maison, D., Oleksy, T. (2017). Validation of EEG as an Advertising Research Method: Relation Between EEG Reaction Toward Advertising and Attitude Toward Advertised Issue (Relation to Political and Ideological Beliefs). [in] K. Nermend, M. Łatuszyńska (ed.). Neuroeconomic and Behavioral Aspects of Decision Making. Springer Proceedings in Business and Economics. DOI 10.1007/978-3-319-62938-4_18.

Maison, D., Pawłowska, B. (2017). Using the Facereader Method to Detect Emotional Reaction to Controversial Advertising Referring to Sexuality and Homosexuality. [in] K. Nermend, M. Łatuszyńska (ed.). Neuroeconomic and Behavioral Aspects of Decision Making. Springer Proceedings in Business and Economics. DOI 10.1007/978-3-319-62938-4_20.

Moduł VI:

Zajęcia 11

Hayes, S. C., Hofmann, S. G., & Ciarrochi, J. (2020). A process-based approach to psychological diagnosis and treatment: The conceptual and treatment utility of an extended evolutionary meta model. Clinical psychology review, 82, 101908.

Hofmann, S. G., & Hayes, S. C. (2019). The future of intervention science: Process-based therapy. Clinical Psychological Science, 7(1), 37-50.

Ong, C. W., Hayes, S. C., & Hofmann, S. G. (2022). A process-based approach to cognitive behavioral therapy: A theory-based case illustration. Frontiers in Psychology, 13, 6840. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.1002849/full

Zajęcia 12

Asgari M, Chen L and Fombonne E (2021) Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism. Frontiers in Psychology 12:665096. doi: 10.3389/fpsyg.2021.665096

Wawer A & Chojnicka I (2022) Detecting autism from picture book narratives using deep neural utterance embeddings. International Journal of Language & Communication Disorders, 1–14. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12731

Moduł VII:

Zajęcia 13

Conway, C. C., Forbes, M. K., Forbush, K. T., Fried, E. I., Hallquist, M. N., Kotov, R., ...Eaton, N. R. (2019). A hierarchical taxonomy of psychopathology can transform mental health research. Perspectives on psychological science, 14(3), 419-436.

Cuthbert, B. N. (2022). Research Domain Criteria: toward future psychiatric nosologies. Dialogues in clinical neuroscience, 17:1, 89-97.

Garber, J., Bradshaw, C. P. (2020). Developmental psychopathology and the research domain criteria: Friend or foe?. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 49(3), 341-352.

Ruggero, C. J., Kotov, R., Hopwood, C. J., First, M., Clark, L. A., Skodol, A. E., ... Zimmermann, J. (2019). Integrating the Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP) into clinical practice. Journal of consulting and clinical psychology, 87(12), 1069.

Zajęcia 14

Achenbach, T. M., Ivanova, M. Y., Rescorla, L. A., Turner, L. V., Althoff, R. R. (2016). Internalizing/externalizing problems: Review and recommendations for clinical and research applications. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55(8), 647-656.

Compas, B. E., Gruhn, M , Bettis, A. H. (2017). Risk and resilience in child and adolescent psychopathology. Child and Adolescent Psychopathology, 3rd Edition, 113-143

Masten, A. S., Lucke, C. M., Nelson, K. M., & Stallworthy, I. C. (2021). Resilience in development and psychopathology: multisystem perspectives. Annual Review of Clinical Psychology, 17, 521-549.

Zajęcia 15

Paterson, S.J., Parish-Morris, J., Hirsh-Pasek, K., Michnick Golinkoff, R., (2016). Considering Development in Developmental Disorders, Journal of Cognition and Development, 17:4, 568-583, DOI: 10.1080/15248372.2016.1200047

Happe, F., Frith, U. (2014). Annual Research Review: Towards a developmental

neuroscience of atypical social cognition, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55 (6), 553–577.

Flameling, L. J., & Mesman, J. (2022). Using video observation in the family context: the association between camera-related behaviors and parental sensitivity. Infancy, 27(1), 115-134. doi:10.1111/infa.12439

Literatura dodatkowa:

Hartman, S., Belsky, J. (2018). Prenatal programming of postnatal plasticity revisited—and extended. Development and Psychopathology, 30, 825–842; doi:10.1017/S0954579418000548

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Kmita
Prowadzący grup: Grażyna Kmita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)