Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do programowania w naukach przyrodniczych - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2PRNAPRZYLL
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do programowania w naukach przyrodniczych - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 3M (S2-PRK-CHM)
Przedmioty do wyboru w semestrze letnim (S2-CH, S2-CHS)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
chemia
fizyka

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Laboratorium z programowania jest integralną i ważnym uzupełnieniem wykładu.

Pełny opis:

W trakcie laboratorium studenci rozwijać będą praktyczne umiejętności programistyczne pisząc skrypty w języku Python (możliwe jest programowanie w innym języku, po uzgodnieniu z prowadzącym).

Przykładowe problemy rozwiązywane w trakcie zajęć będą dotyczyć nauk przyrodniczych i modelowania komputerowego

Literatura:

Zanurkuj w pytonie (podręcznik dostępny za darmo w internecie)

Efekty uczenia się:

Student rozumie podstawowe konstrukcje programistyczne: deklaracje zmiennych i operacje arytmetyczne na nich, pętle, instrukcje warunkowe, tablice

Student potrafi napisać i uruchomić skrypt w Pythonie lub program w innym wybranym przez siebie języku (po uzgodnieniu z prowadzącym)

Metody i kryteria oceniania:

Poprawne i samodzielne napisanie programu zaliczeniowego.

Ocena zależy od stopnia trudności problemu i poprawności rozwiązania.

Student może mieć co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gront
Prowadzący grup: Dominik Gront
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)