Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektrochemiczne źródła prądu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON2Z
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elektrochemiczne źródła prądu
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 2M (S2-PRK-CHM)
Wykłady monograficzne w semestrze zimowym (S2-CH, S2-CHS)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Wykład dotyczy przeglądu elektrochemicznych źródeł energii - ogniw i akumulatorów. Podstawy z chemii i fizyki z zakresu liceum sa polecane w celu lepszego zrozumienia wykładów

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dotyczy przeglądu elektrochemicznych źródeł energii - ogniw i akumulatorów oraz analizy ich wpływu na środowisko.Przedstawiona została historia badań i rozwoju elektrochemicznych źródeł prądu wraz z ich podziałem. Szeroko zostały omówione perspektywy zastosowań ogniw w technice wraz z nowymi koncepcjami elektrochemicznych źródeł energii i ich zastosowań.

Pełny opis:

Wykład dotyczy przeglądu elektrochemicznych źródeł energii - ogniw i akumulatorów oraz analizy ich wpływu na środowisko. Duży nacisk jest położony ma ich zapotrzebowanie wraz z perspektywami zastosowań np. w pojazdach elektrycznych. Przedstawiona została historia badań i rozwoju elektrochemicznych źródeł prądu wraz z ich podziałem na ogniwa pierwotne, odwracalne (akumulatory) i paliwowe. Z najczęściej stosowanych ogniw szczególny nacisk jest położony na pierwotne ogniwa cynkowo-manganowe, akumulatory ołowiano-kwasowe, wodorkowo-niklowe, litowo-jonowe oraz ogniwa wysokotemperaturowe. Omówione zostały także bio-ogniwa. Opis ogniw paliwowych uwzględnia ich podział na ogniwa wysokotemperaturowe i niskotemperaturowe oraz ich podział ze względu na stosowany w nich elektrolit. Szeroko zostały omówione perspektywy zastosowań ogniw w technice wraz z nowymi koncepcjami elektrochemicznych źródeł energii i ich zastosowań.

Literatura:

1. A. Czerwiński, Akumulatory, baterie i ogniwa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Uzyskanie wiedzy o ogniwach - ich podziale, konstrukcji i działaniu. Wiedza na temat aktualnie użytkowanych ogniw w różnego typu odbiornikach energii

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Hamankiewicz
Prowadzący grup: Bartosz Hamankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Konsultacje: czwartek 13:30 - 15:00 (pokój 418)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)