Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specialization Laboratory 1 - Organic Chemistry and Chemical Technology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2EN-ORTECHLA12M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specialization Laboratory 1 - Organic Chemistry and Chemical Technology
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Pracownie specjalizacyjne w semestrze 2M (studia w języku angielskim)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The programme of classes includes theoretical and practical familiarization of students with the scientific topics of the research laboratory in the Department of Organic Chemistry and Chemical Technology in order to better prepare the students for the implementation of the master's thesis.

Pełny opis:

The topics of specialization exercises are related to the subject of research conducted in the research laboratories of ZChOiTCh. Within the specialization laboratory, students perform selected exercises from the proposed list of topics.

- Organic chemistry tools for synthesis and purification of a drug delivery system.

- Organic chemistry tools for synthesis and physicochemical characteristic of a drug delivery system.

- Synthesis, purification and physicochemical properties of organic semiconductors.

- Thermal analysis of functional materials.

- Determination of size and stability of nanoparticles by DLS method.

- Dynamic Light Scattering application in size detection of molecules and molecular aggregates.

- Nitroxide mediated polymerization.

- Atom transfer radical polymerization (ATRP) in preparation of new materials.

- Preparation of the Hoveyda-Grubbs-type catalyst for the olefin metathesis reaction:

[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidin-2-ylidene]-dichloro-[(5-nitro-2-propan-2-yloxyphenyl)methylidene]ruthenium(II) complex.

- Ozonolysis of phenantren.

- Asymmetric organic synthesis with a chiral catalyst.

- Determination of kinetic parameters in enzymatic reactions by polarimetric methods.

- Application of microwave radiation in organic synthesis.

- Protein electrophoresis in polyacrylamide gel.

- DNA isolation and characterization.

Literatura:

Literature appropriate to the topic of the exercise, given by the teacher.

Efekty uczenia się:

After the end of the classes, the student:

- knows modern methods of synthesis of organic compounds, nanoparticles, compounds with liquid crystalline properties, polymers, chiral catalysts, coordination compounds, including the use of microwaves, Schlenk technique, high-pressure reactors,

- is able to use modern research and analytical techniques such as: GC chromatography, HPLC, thermal analysis (DSC, TG), dynamic light scattering method (DLS), UV-Vis spectrophotometry, spectrofluorimetry, polarimetry, SAXS, SAXD, POM, 1H NMR, FTIR spectroscopy,

- is familiar with the principles of occupational health and safety in the chemical laboratory,

- is able to work in a team and is aware of the responsibility for joint tasks related to teamwork

Metody i kryteria oceniania:

Attendance mandatory. The number of excused absences allowed is 3 classes.

Assessment from the laboratory is the arithmetic mean of assessments from the exercises performed.

Praktyki zawodowe:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium specjalizacyjne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Krogul-Sobczak, Anna Zawadzka
Prowadzący grup: Tomasz Bauer, Karol Grela, Grzegorz Litwinienko, Maciej Mazur, Elżbieta Megiel, Zuzanna Molęda, Karolina Piecyk, Piotr Roszkowski, Joanna Szawkało, Hanna Wilczura-Wachnik, Michał Wójcik, Anna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)