Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nuclear Chemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2EN-NCHLE1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nuclear Chemistry
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe w semestrze 1M (studia w języku angielskim)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

A student is supposed to posses the basic knowledge of physics, general chemistry and physical chemistry.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The course is intended to introduce a student in the modern nuclear chemistry beginning from the discovery of the radioactivity through the nuclear reactions, interactions of the nuclear radiation with matter, radiometry, dosimetry to isotope methods in chemistry, biology, medicine and industry.

Pełny opis:

The lecture comprises the following topics: nucleus and nuclear transformations; natural and synthetic radioactive elements; sources and origin of particles and radioactivity; interaction of nuclear radiation with matter - absorption of radiation; radiometry and dosimetry; radiation chemistry; radiological protection; application of isotopes in science and technology: nuclear energy and nuclear reactors (power station), industrial application, nuclear medicine; application of isotopes in the study of the physicochemical processes and reactions mechanisms; the influence of isotope substitution on physical and chemical properties of chemical substances; isotope effects, separation of isotopes.

Lecture = 30 hours

Individual preparatio for each lecture ( 0,5 h weekly) = 7,5 hours

Preparation for the exam = 20 hours

Together = approximately 60 hours

Literatura:

1.G.R.Chopin, J.Lijenzin, J.Rydberg: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Butterworth- Heinemann, 2002

2. A.Vertes, I.Kiss, Nuclear Chemistry, Akademiai Kiado, Budapest

3. K.H.Lieser, Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Appllications, VCH/Wiley, 2001

Efekty uczenia się:

Introduction to nuclear chemistry - at the end of this course student should posses the basic knowledge of the property of the nuclear transformation, nuclear radiation and its interaction with the matter, as well as he/she should learn various isotope methods used in chemistry, biology and medicine.

Metody i kryteria oceniania:

Final examination online carried out in a written form. Writing time 90 minutes

Praktyki zawodowe:

Does not concern

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gierczak
Prowadzący grup: Tomasz Gierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gierczak
Prowadzący grup: Tomasz Gierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)