Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nuclear Chemistry Laboratory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2EN-NCHLA1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nuclear Chemistry Laboratory
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe w semestrze 1M (studia w języku angielskim)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Students perform at 7 exercises that illustrate the properties of radionuclides and their applications.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The list of exercises includes: attenuation of the beta radiation; effect of the H/D isotope substitution on the physicochemical properties of the substances; isotope exchange of hydrogen; kinetics of the isotope exchange of iodine-131; study of the structure of thiosulphate using S-35; natural radioactivity, the use of gamma radiation spectrometry in neutron activation analysis, synthesis of radioisotope-labeled preparations used in nuclear medicine

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

At the end of the course student should know how to work with radionuclides, and should know the most important isotope techniques and its applications

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Each exercise is evaluated on the basis of pre-test and the description. Final rating is the average ratings of 7 exercises.

The attendance will be checked during classes.

Student can be absent only once. It is required to work out an abandoned exercise.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Does not concern

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makowska
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Tomasz Gierczak, Michał Grdeń, Anna Makowska, Katarzyna Pałka, Zbigniew Rogulski, Elżbieta Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Classes will be held on Wednesdays from 11.00 to 14.00.

Laboratory rooms are lokated in the building at Żwirki i Wigury 101.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makowska
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Tomasz Gierczak, Michał Grdeń, Anna Makowska, Katarzyna Pałka, Zbigniew Rogulski, Elżbieta Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Classes will be held on Wednesdays from 11.00 to 14.00.

Laboratory rooms are lokated in the building at Żwirki i Wigury 101.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)