Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Environmetal Analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2EN-ANELE1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Environmetal Analysis
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty obowiązkowe w semestrze 1M (studia w języku angielskim)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

in order to agree the timing and recording

contact with the lecturer - bekras@chem.uw.edu.pl


Skrócony opis:

Student should achieve the knowledge of necessities and methodology of investigation methods of the environment, and of sampling methods of environmental samples, their sampling and preparation for analytical research. Student should also learn specific conditions of trace analysis laboratory and sources of errors, also about the critical approach to analytical results. Students should achieve the ability to plan research

Pełny opis:

Systematic errors in the trace analysis of compounds and their sources. Specific conditions required in the environmental laboratory. Quality of the analytical procedure – precision, determination limit, selectivity. On-field sampling methodology of water, sediments or soils. Basic information about mineralization accelerated solvent extraction, drying, sieving, liofilization, digestion, mineralization, filtration - instrumentation. Selection of the proper analytical method according to the sample type and expected concentration of analyte. On-filed analysis – portable field kits. Summary parameters. Sampling and analysis of particles in the air. Environmental specimen banking and its role in the environmental analysis. Retrospective studies. Wastes analytical study. Fractionation. Biomonitoring. Mobility. Bioaccumulation. Substantive and propaganda aspects of the use of the obtained data.

Literatura:

E. Merian "The Elements in the environment" Verlag Chemie Basel, Weinheim, 1984

Roger N. Reeve, Introduction Environmental Analysis, Wiley 2002 online

Radojevic M, Bashkin VN (2006) Practical Environmental Analysis. Royal Society of Chemistry, 2nd ed. 482 p.

Materials available before the lecture

Efekty uczenia się:

Students should achieve knowledge of work in the environmental analysis laboratory. the ability to estimate the application range of an analytical method, judge the quality of obtained results, define the research aims and select the appropriate method of their realization, evaluate the analytical results and compare with respective norms. Student should also learn specific conditions of trace analysis laboratory and the critical approach to analytical results. Student should also know the possibility of compare the results of analytical data with the data described in the literature.

Metody i kryteria oceniania:

Lecture is given online on Meet platform.

Active participation in consultation and exam in the oral form.

Praktyki zawodowe:

Does not concern

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krasnodębska-Ostręga
Prowadzący grup: Beata Krasnodębska-Ostręga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krasnodębska-Ostręga
Prowadzący grup: Beata Krasnodębska-Ostręga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)