Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Environmetal Analysis Laboratory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2EN-ANELA1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Environmetal Analysis Laboratory
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe w semestrze 1M (studia w języku angielskim)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student should achieve the knowledge of investigation methods of the environment, and of sampling methods of environmental samples, their preparation for analytical research. Student should also learn specific conditions of trace analysis laboratory and the critical approach to analytical results.

Skrócony opis:

To be aware on the requirements in sampling of environmental materials according to the standards. To be skilful to designed the analytical scheme of the environmental samples monitoring; to select appropriate chemical measurements procedure (fit-for purpose) according to validation data; to be skilful to evaluate the analytical results and compare with respective norms.

Pełny opis:

On-field sampling of soil and water. Samples preparation: drying, sieving, extraction of various chemical forms, total digestion, dilution. Selection of the proper analytical procedure according to the sample type and expected concentration of analyte. Evaluation of the uncertainty for the results and comparison of the results.

Determination of various ion by ion-chromatography to determine macro-cations; determination of pH of the environmental samples; determination of Fe by UV-Vis spectrometry; determination of Fe & Mn by flame AAS and UV-Vis spectrophotometry; determination of pesticides in soil; digestion of natural samples; fractionation study.

Evaluation of the quality of analytical results (chemometrics).

Literatura:

E. Merian "The Elements in the environment" Verlag Chemie Basel, Weinheim, 1984

Roger N. Reeve, Introduction Environmental Analysis, Wiley 2002 online

Radojevic M, Bashkin VN (2006) Practical Environmental Analysis. Royal Society of Chemistry, 2nd ed. 482 p.

Efekty uczenia się:

Student is aware on the principle of sampling procedures as well as know how to select the proper analytical technique for the analysis of environmental objects. Student know how to present the results of measurements accompanying by the uncertainty.

Metody i kryteria oceniania:

compliting all individual exercises (positive assessment of the preliminary knowledge; active participation during classes; final reports for individual exercises) and the participation in final seminar

Praktyki zawodowe:

no

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krasnodębska-Ostręga
Prowadzący grup: Ewa Biaduń, Marta Fiedoruk-Pogrebniak, Wojciech Hyk, Beata Krasnodębska-Ostręga, Emilia Stelmach, Kamil Strzelak, Bartłomiej Witkowski, Marcin Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krasnodębska-Ostręga
Prowadzący grup: Ewa Biaduń, Marta Fiedoruk-Pogrebniak, Wojciech Hyk, Beata Krasnodębska-Ostręga, Emilia Stelmach, Kamil Strzelak, Bartłomiej Witkowski, Marcin Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)