Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana synteza leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHMMO1W3
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana synteza leków
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Moduł 1 Leki - od projektowania do wdrożenia (S2-PRK-CHM)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest zarys współczesnej chemii medycznej niskocząsteczkowych substancji czynnych leków z grupy nukleozydów działających przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Przedstawione będą metody projektowania i otrzymania nukleozydów przeciwwirusowych. Przedyskutowane zostanie badanie aktywności biologicznej substancji przeciwwirusowych i optymalizacja ich struktury. Wyjaśnione zostaną mechanizmy działania przeciwwirusowego związków nukleozydowych. Przedstawiona zostanie koncepcja PROTIDE proleku w tej grupie związków.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest przedstawienie zarysu współczesnej chemii medycznej niskocząsteczkowych substancji czynnych leków z grupy nukleozydów o działaniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W bloku wykładowym przedstawione będą kolejno metody projektowania i otrzymania takich nukleozydów przeciwwirusowych jak remdesivir, molnupiravir, favipiravir, galidesivir, Paxlovid i lufotrelvir. Przedstawione zostanie badanie aktywności biologicznej substancji przeciwwirusowych i optymalizacja ich struktury. Wyjaśnione zostaną mechanizmy działania przeciwwirusowego związków nukleozydowych. Przedstawiona zostanie koncepcja proleku (PROTIDE). Wykład jest ilustrowany materiałami z publikacji z wiodących ośrodków naukowych z ogólnie dostępnych czasopism Open Access (do wykładu nie są jeszcze dostępne opracowania podręcznikowe). Cały materiał wykładowy zostanie przedstawiony na slajdach oraz krótkich materiałach filmowych i w całości udostępniony uczestnikom wykładu.

Literatura:

Ogólnie dostępne 2-3 publikacje typu Open Access z wiodących czasopism naukowych, podane na każdym wykładzie.

Efekty uczenia się:

Poznanie współczesnych metod zaawansowanej chemii medycznej na przykładzie projektowania i otrzymania substancji czynnych leków przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zdobycie umiejętności wykonywania analizy retrosyntetycznej i projektowania ogólnego schematu syntezy przeciwwirusowych nukleozydów. Zrozumienie mechanizmów działania leków przeciwwirusowych na poziomie molekularnym.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy egzamin pisemny z materiału wykładowego.

Udzielenie odpowiedzi na 15 pytań w czasie 1,5 godz. w formie opisu lub schematu syntezy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kutner
Prowadzący grup: Andrzej Kutner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)