Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektrochemia z elementami elektroanalizy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK5W3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektrochemia z elementami elektroanalizy
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład dotyczy podstawowych zagadnień teoretycznych i praktycznych elektrochemii. Przedstawia zagadnienia związane z redukcją i utlenianiem elektroaktywnych cząsteczek i jonów w różnych warunkach. Eksponuje zachowania użyteczne z punktu widzenia analizy chemicznej.

Pełny opis:

W ramach wykładu omówione będą zasady prawidłowego pomiaru w elektrochemii, typy elektrod pracujących i odniesienia, sposób zmiany potencjału i wynikające z tego konsekwencje oraz pomiary elektrochemiczne w warunkach niedoboru elektrolitu podstawowego i w warunkach ograniczonego obszaru dyfuzji. Dyskutowane też będą tradycyjne i nowoczesne pomiarowe techniki elektrochemiczne, typy reakcji elektrodowych i detekcja elektrochemiczna substancji nieaktywnych elektrodowo. Podane będą i porównane między sobą wyrażenia opisujące przepływ prądu na elektrodach w różnych warunkach. Szczególny nacisk położony będzie na sposoby uzyskania dobrej powtarzalności i odtwarzalności pomiarów elektrochemicznych. Omówione też będą przełomowe osiągnięcia elektrochemii i najważniejsze osiągnięcia polskich elektrochemików.

Literatura:

1. Electrochemical Methods, A. Bard, L. Faulkner, Wiley

2. Materiały z wykładów

Efekty uczenia się:

Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami elektrochemicznymi w laboratorium. Umiejętność wyboru właściwej techniki elektrochemicznej do zbadania danej kwestii.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia odbędą się na podstawie egzaminu pisemnego

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Stojek
Prowadzący grup: Zbigniew Stojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)