Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK5LP1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Chemia nieorganiczna (S2-CH)
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pogłębienie wiadomości dotyczących współczesnych tendencji w chemii nieorganicznej oraz metodologii badań w tej dziedzinie. Zaprezentowanie nowoczesnej aparatury i współczesnych metod pomiarowych stosowanych w chemii nieorganicznej

Pełny opis:

Zajęcia obejmują zaawansowane zagadnienia chemii nieorganicznej - metody syntezy kompleksowych związków metaloorganicznych; okreśania struktur elektronowych związków kompleksowych metali przejściowych; podstawowe zagadnienia związane z syntezą nadprzewodników wysokotemperaturowych i badaniem ich właściwości; chemiczne reakcje oscylacyjne; własności i zastosowanie amalgamatów, metody wytwarzania i oceny jakośći galwanicznych, stopowych powłok ochronnych; sposoby przygotowywania materiałow nanostrukturalnych i poznawanie ich specyficznych właściwości.

Literatura:

1.Ćwiczenia z Chemii Nieorganicznej, Skrypt, Praca zbiorowa, Wydawnictwo UW, 1986.

2. F.A. Cotton, G.Wilkinson, P.L.Gaus, Chemia Nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1988.

3. J.D. Lee, Zwięzła Chemia Nieorganiczna, PWN 1994.

4. S. F. A. Kettle, Fizyczna chemia nieorganiczna, PWN 1999.

5. A. Bielański, "Podstawy chemii nieorganicznej", PWN, Warszawa 2002

6. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 2004.

7. Skrypt "Chemia Nieorganiczna - Laboratorium"

8. Dodatkowe materiały dostępne u prowadzących.

Efekty uczenia się:

Zdobycie umiejetnosci samodzielnego przeprowadzania prostych syntez nieorganicznych. Umiejętność analizy różnych materiałów zaawansowanymi technikami instrumentalnymi. Zapoznanie z nowymi osiągnięciami inżynierii materiałowej w dziedzinie chemii nieorganicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie cząstkowych ocen uzyskanych za każde z 8 wykonanych ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia pracowni jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń oraz uzyskanie minimum 41 punków (na 80 możliwych).

Każde ćwiczenie oceniane jest w skali 1-10, do zaliczenia ćwiczenia wymagane jest uzyskanie 4 punktów z kolokwium pisemnego.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Więckowska
Prowadzący grup: Mikołaj Donten, Marcin Karbarz, Adam Lewera, Włodzimierz Makulski, Piotr Połczyński, Tomasz Ratajczyk, Olga Święch, Agnieszka Więckowska, Bartłomiej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)