Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii analitycznej - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMPCHAL2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii analitycznej - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 2-go semestru (S1-CHM)
Strona przedmiotu: http://beta.chem.uw.edu.pl/people/AMichalska/stud.html
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw obliczeń chemicznych (stężenia, przeliczanie stężeń), zapisywanie równań reakcji chemicznych w postaci jonowej, podstawowe operacje matematyczne dla liczb wykladniczych i logarytmów.

Zajęcia są sprzężone z ćwiczeniami rachunkowymi

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne zapoznanie się z chemicznymi właściwościami związków i jonów nieorganicznych. Identyfikacja wybranych jonów w roztworach i soli.

Pełny opis:

Zapoznanie się z podstawowymi czynnościami laboratoryjnymi. Prosta synteza nieorganiczna (otrzymywanie preparatu). Ćwiczenia ilustrujące przebieg reakcji chemicznych (protoliza, kompleksowanie, strącanie osadów, reakcje utleniania i redukcji). Zapoznanie się z reakcjami charakterystycznymi związków nieorganicznych poprzez identyfikację wybranych jonów w roztworach oraz ich soli.

Literatura:

1."Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej" pod red. Z.Galusa, PWN, Warszawa

2. Skrypt dla studentów (red. A. Michalska-Maksymiuk) Wydział Chemii UW, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Umiejętność prowadzenia prostych reakcji w roztworze oraz ich wykorzystanie do analizy jakościowej jonów nieorganicznych w roztworze. Zapoznanie się z właściwościami jonów nieorgancznycych w roztworach wodnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia sprawdzające umiejętność rozwiązywania w/w typów problemów i zadań.

Obecność jest obowiązkowa i sprawdzana na podstawie listy obecności. Maksymalna liczba nieobecności: 2

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Michalska-Maksymiuk, Marcin Wojciechowski
Prowadzący grup: Marianna Gniadek, Ewa Jaworska, Małgorzata Jeziorska, Wojciech Jędral, Justyna Kalisz, Anna Kisiel-Kwiatek, Agata Michalska-Maksymiuk, Ewa Nazaruk, Emilia Stelmach, Marcin Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)