Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminar "Theory of Duality"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-5sTD
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminar "Theory of Duality"
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Physics (Studies in English), 2nd cycle; selected seminars
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Strona przedmiotu: http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie KMMF (teoria dwoistości)

Pełny opis:

Jest to główne seminarium Katedry Metod Matematycznych Fizyki, o charakterze konwersatorium. Jego celem jest poszerzanie zainteresowań, głównie młodych pracowników Katedry, doktorantów i magistrantów. Jego mottem jest:

'Co młody, zdolny i dobrze przygotowany fizyk matematyczny wiedzieć powinien'.

Zapraszani są wybitni specjaliści z różnych dziedzin - przede wszystkim

matematyki i fizyki (również doświadczalnej).

Prelegenci maja za zadanie, unikając detali technicznych, przedstawiać

wyniki i metody istotne w ich dziedzinach, a mogące stanowić inspiracje

dla młodych i chłonnych umysłów.

Literatura:

Publikacje podawane przez poszczególnych prelegentów.

Efekty uczenia się:

Umiejetność prezentacji wyników naukowych.

Umiejętność czytania ze zrozumieniem prac naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie wygłoszonego referatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Javier De Lucas Araujo, Jan Dereziński, Marcin Napiórkowski, Piotr Sołtan, Rafał Suszek
Prowadzący grup: Jan Dereziński, Marcin Napiórkowski, Rafał Suszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Javier De Lucas Araujo, Jan Dereziński, Marcin Napiórkowski, Rafał Suszek, Jerzy Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Jan Dereziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)