Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalistyczna w tym praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-5A24
Kod Erasmus / ISCED: 13.705 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalistyczna w tym praca magisterska
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 18.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Suma działań, których efektem ma być napisanie pracy magisterskiej

Pełny opis:

W ramach pracowni magisterskiej student prowadzi badania związane z tematem pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego. W zależności od tematu pracy mogą one polegać na prowadzeniu obserwacji, ich redukcji, na modelowaniu obiektów astronomicznych w ramach podejścia analitycznego bądź z pomocą komputerów. Istotnym elementem jest tu interakcja pomiędzy opiekunem a studentem.

Prace o charakterze obserwacyjnym wykorzystują z reguły bogate bazy danych grup OGLE i ASAS. Prace teoretyczne dotyczyć mogą różnych obiektów lub ich klas od gwiazd po aktywne galaktyki i modele Wszechświata.

Program:

1. Plan badań (literatura, dane, programy etc.) wg sugestii opiekuna naukowego

2. obserwacje/redukcja/modelowanie w zależności od podejścia

3. analiza rezultatów w ścisłej współpracy z opiekunem

4. pisanie pracy magisterskiej

Opis przygotował Michał Jaroszyński, styczeń 2007

Literatura:

Zależy od tematu; ustalana w porozumieniu z opiekunem

Efekty uczenia się:

Sporządzenie pracy magisterskiej, na ogół stanowiącej pracę naukową dotyczącą dobrze wyodrębnionego zagadnienia.

Zgłębienie wiedzy w zakresie obejmującym, ale nie ograniczonym do tematu pracy.

Opanowanie metody sporządzania prac naukowych.

Opanowanie metod badawczych specyficznych dla określonej tematyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska, 240 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pracownia magisterska - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)