Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny z astronomii "Gravitational Microlensing"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-5A2012
Kod Erasmus / ISCED: 13.704 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny z astronomii "Gravitational Microlensing"
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla II roku
Strona przedmiotu: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=7971
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
fizyka

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) - introduce and explain the basic concept of the gravitational microlensing

- present additional effects accompanying the microlensing

- show numerous applications of the microlensing in astrophysics

- analyse in detail couple of examples of interesting microlensing events


Password to sign in to lecture on Kampus: microfun

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Gravitational microlensing is a natural cosmic phenomenon which can be employed in studying otherwise undetectable parts of the Universe, e.g. planets, dark matter or black-holes. The lecture will introduce the concept of microlensing effect and will show its numerous astrophysical applications, including search for planets, black holes and dark matter. I will present the past, present and future of the field.

Literatura: (tylko po angielsku)

Articles of Paczynski (1996), review of Wambsgans (1998).

Book: Schneider, Ehlers, Falco: Gravitational lensing.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

A student should know about the mathematical background and applications of gravitational microlensing in modern astrophysical sciences.

A student should be able to solve basic problems illustrating discussed topics.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The course is taking place on a Kampus platform only. The students can watch the videos anytime, there is also a test connected with each Lecture. At the end there is exam, which can also be taken anytime convenient. The Lecturer is available every week during the planned time for the course for zoom or on-site consultations.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wyrzykowski
Prowadzący grup: Łukasz Wyrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)