Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny z astronomii "Gravitational Microlensing"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-5A2012
Kod Erasmus / ISCED: 13.704 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny z astronomii "Gravitational Microlensing"
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla II roku
Strona przedmiotu: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=6272
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
fizyka

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) - introduce and explain the basic concept of the gravitational microlensing

- present additional effects accompanying the microlensing

- show numerous applications of the microlensing in astrophysics

- analyse in detail couple of examples of interesting microlensing events


Password to sign in to lecture on Kampus: microfun

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Gravitational microlensing is a natural cosmic phenomenon which can be employed in studying otherwise undetectable parts of the Universe, e.g. planets, dark matter or black-holes. The lecture will introduce the concept of microlensing effect and will show its numerous astrophysical applications, including search for planets, black holes and dark matter. I will present the past, present and future of the field.

Literatura: (tylko po angielsku)

Articles of Paczynski (1996), review of Wambsgans (1998).

Book: Schneider, Ehlers, Falco: Gravitational lensing.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wyrzykowski
Prowadzący grup: Łukasz Wyrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 55 32 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)