Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty astrofizyki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-5A16
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty astrofizyki II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia

Założenia (opisowo):

1. Znajomość podstawowych zagadnień astronomii

2. Umiejętność pisania prostych programów/skryptów w wybranym języku programowania

3. Efektywne posługiwanie się literaturą fachową

4. Tworzenie wykresów i prezentacji

Skrócony opis:

Indywidualne zadania polegające na rozwiązaniu ograniczonego, dobrze określonego problemu astrofizycznego - teoretycznego lub obserwacyjnego.

Pełny opis:

Warsztaty obejmują różne indywidualne zadania polegające na

rozwiązaniu ograniczonego, dobrze określonego problemu

astrofizycznego, w miarę możliwości związanego z aktualną

działalnością badawczą opiekuna. Rola opiekuna polega na postawieniu

problemu i zasugerowaniu metod(y) jego rozwiązania. Wykonujący

ćwiczenie poznaje konieczną literaturę przedmiotu i w porozumieniu z

opiekunem przystępuje do badania i rozwiązania problemu. Postępy

swoich dociekań przestawia na bieżąco w ramach wspólnych zajęć w ciągu

semestru a ostateczne rezultaty prezentuje na końcowych zajęciach w

obecności innych studentów i opiekuna.

Literatura:

Literatura podawana jest przez opiekunów do każdego zadania indywidualnie

Efekty uczenia się:

Student potrafi rozwiązać konkretne zadanie teoretyczne lub obserwacyjne z astrofizyki. W ramach przygotowania potrafi zaznajomić się z zagadnieniem przez lekturę źródeł podanych przez opiekuna oraz znalezionych samodzielnie.

Rezultaty potrafi klarownie przedstawić w toku zajęć oraz w postaci końcowej, samodzielnie przygotowanej prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

Przedstawianie postępów w rozwiązywaniu problemu w trakcie semestru.

Końcowa prezentacja wyników.

Ocena opiekuna.

Ocena prowadzącego zajęcia wspólne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pojmański, Michał Szymański
Prowadzący grup: Tomasz Bulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pojmański, Michał Szymański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)