Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana pracownia obserwacyjna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-4A26
Kod Erasmus / ISCED: 13.704 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana pracownia obserwacyjna I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Student powinien odbyć kurs Astrofizyki Obserwacyjnej wprowadzający uczestnika zajęć w omawiane zagadnienia.

Skrócony opis:

Przygotowanie do praktycznego rozwiązywania problemów astronomii obserwacyjnej związanych z pomiarami fotometrycznymi

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

** Przygotowanie do prowadzenia obserwacji fotometrycznych (Ostrowik)

** Statystyki krzywych blasku przy użyciu pakietu AWK

** Fazowanie i przedstawianie krzywych zmian blasku

** Wstęp do wizualizacji danych w języku PYTHON

** Używanie danych archiwalnych (Archiwum ESO)

** Wykonywanie prostych zadań z podstaw astronomii obserwacyjnej

** Fotometria satelitarna (satelita TESS i inne)

** Fotometria: redukcje obrazów CCD (Ostrowik)

** Klasyfikacja obiektów zmiennych

** Zaawansowana klasyfikacja obiektów zmiennych

** Fotometria pól gwiazdowych

Literatura:

Czasopisma astronomiczne. Opisy standardowego oprogramowania używanego

w astronomii obserwacyjnej.

Efekty uczenia się:

Student po odbyciu kursu powinien potrafić samodzielnie wykonywać

obserwacje i redukcje astronomiczne, klasyfikować gwiazdy zmienne,

zjawiska typu transient, korzystać z bogatych archiwów sieciowych oraz

opracowywać i wizualizować wyniki obserwacji.

Metody i kryteria oceniania:

Test wyboru sprawdzający nabyte umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Udalski
Prowadzący grup: Andrzej Udalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)