Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Astrofizyka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-4A21
Kod Erasmus / ISCED: 13.704 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Astrofizyka II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla I roku
Strona przedmiotu: http://www.astrouw.edu.pl/~tb/Wyklad2010b
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
fizyka
matematyka

Założenia (opisowo):

W ramach wykładu przestawiam wstęp do astrofizyki obiektów zwartych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Astrofizyka II dla studentów II stopnia Astronomii

Pełny opis:

1. Obserwacyjne przesłanki istnienia obiektów zwartych

2.Powstawanie obiektów zwartych

3. struktura białych karłów i gwiazd neutronowych

4. Procesy promieniste: promieniowanie synchrotronowe, odwrotny efekt Comptona, promieniowanie hamowania.

5.Promieniowanie obiektów zwartych: pulsary, magnetary, obiekty akreujące, błyski gamma.

6. Dyski akrecyjne, ich modele i promieniowanie.

Literatura:

Rybicki and Lightman "Radiative processes in Astrophysics"

Shapiro "Black holes, neutron stars, and white dwarfs"

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych procesów promienistych i umiejętność oceny ksztaltu widma na podstawie własności danego obiektu. Znajomośc podstaw astrofizyki obiektów zwartych oraz współczesnych problemów związanych z analizą źródeł wysokich energii.

Metody i kryteria oceniania:

Do zalicznie wymagane jest rozwiazywanie zadań domowych (25%),

problemw numerycznych zwiazanych z wykadem (25%),

kolokwium (25%) i egzamin koncowy (25%).

Aby zaliczyć należy uzyskać ocenę co najmniej 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bulik
Prowadzący grup: Tomasz Bulik, Marcin Kiraga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)