Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to cloud modeling

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-5Geo20
Kod Erasmus / ISCED: 13.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to cloud modeling
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Geofizyka
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Knowledge of hydrodynamics and thermodynamics. Computer programming skills.


Skrócony opis:

This lecture series will review basic techniques to simulate cloud processes, such as formation and growth of cloud droplets, formation of rain through collision/coalescence. Lectures will also involve practical exercises with a simple cloud-scale model.

Pełny opis:

This lecture series will review basic techniques to simulate cloud processes, such as formation and growth of cloud droplets, formation of rain through collision/coalescence. Lectures will start with simple approaches such a bulk condensation model, and will gradually introduce more comprehensive methodology, such as the super-droplet method. Lectures will also involve demonstration and practical exercises with a simple cloud-scale model based on nonoscillatory-forward-in-time differencing for fluid flows. As the main cloud modeling project, the students will simulate a (non-precipitating) moist thermal rising in a neutrally stratified environment.

Literatura:

1. Rogers and Yau, A Short Course in Cloud Physics

2. Pruppacher and Klett, Microphysics of Clouds and Precipitation

3. Grabowski, W. W. and Smolarkiewicz, P. K. „Monotone finite-difference approximations to the advection-condensation problem”, Mon. Wea. Rev. 118: 2082-2097 (1990).

4. Shima, S. et al. „The super-droplet method for the numerical simulation of clouds and precipitation: A particle-based and probabilistic microphysics model coupled with a non-hydrostatic model”, Q. J. R. Meteorol. Soc. 135: 1307–1320 (2009).

Additional references will be provided during the lectures.

Efekty uczenia się:

The student should be able to formulate and simulate on a computer simple models for the dynamics and microphysical processes in clouds.

Metody i kryteria oceniania:

Percentage of the final score:

- 40% theoretical and numerical home exercises;

- 60% written report on the main numerical simulation project performed by the student.

Attendance at lectures and tutorials is strongly encouraged, but is not compulsory. However, since this highly specialized course commonly addresses a small group of participants, students are requested to let the lecturer/tutor know in advance if they cannot be present at a lecture/tutorial.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gustavo Coelho Abade
Prowadzący grup: Gustavo Coelho Abade
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 55 32 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)