Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium fotoniki (B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-4Fot25
Kod Erasmus / ISCED: 13.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium fotoniki (B2+)
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Fotonika
Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty do wyboru (Lista 1)
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Proseminarium dotyczy współcześnie prowadzonych badań z zakresu fotoniki i składa się głównie z seminariów przygotowanych przez samych studentów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka proseminarium dotyczy współczesnych zagadnień fotoniki i dziedzin pokrewnych. W ramach proseminarium studenci przygotowują i wygłaszają po 2 seminaria w ciągu semestru, w tym jedno w języku angielskim.

Pełny opis:

W ramach proseminarium studenci przygotowują i wygłaszają po 2 seminaria w ciągu semestru. Propozycje tematów i literatura potrzebna do przygotowania proseminariów oraz samo przygotowanie odbywa się we współpracy z prowadzącym.

Tematyka proseminarium dotyczy współczesnych zagadnień fotoniki i dziedzin pokrewnych. Seminarium będzie się koncentrowało wokół plazmoniki, wykorzystania w optyce metod uczenia maszynowego i sieci neuronowych oraz na teorii oszczędnego próbkowania (ang. compressive sensing/sampling) w optyce, w szczególności w obrazowaniu multispektralnym, w holografii 3D, w obrazowaniu medycznym, w zastosowaniach lidarowych i w mikroskopii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kotyński
Prowadzący grup: Piotr Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)