Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Środowisko obliczeniowe MATLAB – cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-4`MLAB1 Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Środowisko obliczeniowe MATLAB – cz. I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Geofizyka
Fizyka, II stopień; przedmioty z zakresu analizy numerycznej
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: http://www.igf.fuw.edu.pl/ZOI/Matlab/
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka
geografia
geologia
informatyka
ochrona środowiska

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu opanowanie środowiska programistycznego Matlab na poziomie podstawowym, umożliwiającym korzystanie z wbudowanych funkcji Matlaba, oraz tworzenie prostych funkcji i skryptów na własny użytek.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu opanowanie środowiska programistycznego Matlab na poziomie podstawowym, umożliwiającym korzystanie z wbudowanych funkcji Matlaba, oraz tworzenie prostych funkcji i skryptów. Zdobyta wiedza pozwoli na opracowanie wyników eksperymentalnych oraz wizualizację danych.

Zagadnienia poruszane w czasie kursu Matlab I:

1. Opis środowiska Matlaba,

2. Operacje algebraiczne na wektorach i macierzach,

3. Wizualizacja danych, wykresy 2 i 3 wymiarowe,

4. Rozwiązywanie układów równań liniowych,

5. Interpolacja i aproksymacja funkcji,

6. Podstawy programowania: skrypty i funkcje,

7. Podstawy statystyki w Matlabie,

8. Rekurencja.

Znajomość Matlaba na poziomie podstawowym jest przydatna dla studentów nauk matematyczno-przyrodniczych i społecznych do przetwarzania i wizualizacji danych. Stanowi też wstęp do bardziej zaawansowanych technik takich jak symulacje zjawisk czy rozwiązywanie równań różniczkowych.

Kurs obejmuje 15 godzin pracy z Matlabem. Każdy z uczestników kursu ma do dyspozycji własny terminal Matlaba. Każde zajęcia składają się z krótkiego wprowadzenia teoretycznego oraz serii ćwiczeń.

Zajęcia prowadzone są w grupach w języku polskim i angielskim.

Literatura:

1. J. Brzózka, L. Dorobczyński, MATLAB: środowisko obliczeń naukowo-technicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN (2008)

2. R. Pratap, MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów, Wydawnictwo MIKOM (2007)

3. B. Mrozek, Z. Mrozek, MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika, Wydawnictwo Helion (2004)

4. B. Mrozek, Z. Mrozek, MATLAB. Leksykon kieszonkowy, Wydawnictwo Helion (2005)

5. A. Stormy, MATLAB: a practical introduction to programming and problem solving, Elsevier (2009)

6. R. Pratap, Getting Started with MATLAB: A Quick Introduction for Scientists and Engineers, Oxford University Press (2009)

7. A. Gilat, MATLAB: An Introduction with Applications, Wiley (2008)

8. The MathWorks, Inc: Numerical Computing with MATLAB.

9. http://www.mathworks.com/

10. http://www.igf.fuw.edu.pl/ZOI/Matlab/

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student potrafi:

znajduje i wykorzystuje informacje o podstawowych funkcjach Matlaba,

przeprowadza podstawowe obliczenia w środowisku Matlaba,

buduje skrypty oraz funkcje,

stosuje i porównuje różne podstawowe techniki programistyczne,

prezentuje w formie graficznej wyniki obliczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Dopuszczalne są 3 nieobecności w czasie semestru. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pracy na zajęciach, zadań domowych oraz serii końcowej zadań przekazanych studentom dwa tygodnie przez ostatnimi zajęciami. Studenci są zobowiązani do przesłania rozwiązań wszystkich prac przekazanych przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Markowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Markowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.