Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminar "Exact Methods in Quantum and Gravity"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-5sSRTKG
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminar "Exact Methods in Quantum and Gravity"
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Physics (Studies in English), 2nd cycle; selected seminars
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Seminarium "Ścisle rezultaty teorii kwantow i grawitacji". Przedmiot prowadzony jest po angielsku.

Pełny opis:

W ciągu ostatnich dziesiecioleci nastąpił znaczny postęp w naszym zrozumieniu matematycznej struktury rozmaitych problemów fizycznych, zwłaszcza w zakresie teorii kwantów i geometrii czasoprzestrzeni. Fizyka zainspirowała niektóre z najbardziej interesujących i głębokich rezultatów we współczesnej matematyce. Jednak wiele z tych rezultatów pozostaje nieznanych w naszej społeczności. Dotyczą one często najbardziej fundamentalnych problemów które wielu spośród nas napotkało podczas studiów i o których mielismy poczucie, że nie zostały dostatecznie wytłumaczone.

Tym rezultatom poświęcamy seminarium "Ścisłe rezultaty teorii kwantów i grawitacji". Mamy nadzieję, że przyciągnie ono specjalistów, jak również studentów, którzy chciliby poszerzyć swoje zrozumienie teorii kwantów, teorii pola i fizyki statystycznej, lub choćby tylko są zafascynowani elegancją i skutecznością nowoczesnego aparatu matematycznego stosowanego w fizyce.

Przedmiot prowadzony jest po angielsku.

Literatura:

Publikacje podawane przez poszczególnych prelegentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dereziński, Wojciech Kamiński, Grzegorz Łach
Prowadzący grup: Jan Dereziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dereziński, Wojciech Kamiński, Grzegorz Łach, Krzysztof Meissner
Prowadzący grup: Jan Dereziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dereziński, Wojciech Kamiński, Grzegorz Łach
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)