Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Condensed Matter Physics Seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-5sFMSk
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Condensed Matter Physics Seminar
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Fizyka teoretyczna"
Physics (Studies in English), 2nd cycle; selected seminars
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: https://www.fuw.edu.pl/seminarium-fizyki-materii-skondensowanej.html
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
seminaria doktoranckie
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Background in quantum mechanics, statistical physics, quantum many-body theory, mechanics of continuous media (at least at undergraduate level) will certainly be helpful in following the seminar talks.

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników naukowych oraz doktorantów i magistrantów. Poświęcone jest współczesnym problemom fizyki materii skondensowanej.

Pełny opis:

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników naukowych oraz doktorantów i magistrantów. Poświęcone jest współczesnym problemom fizyki materii skondensowanej.

Opis przygotował Jerzy Krupski, czerwiec 2007

Literatura:

Publikacje podawane przez poszczególnych prelegentów.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The participants get acquainted with a selection of topics at the forefront of modern research in condensed matter physics. The seminar creates opportunities for discussions, developing contacts with leading researchers in the field, and collaborations.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę odbywa się na podstawie obecności oraz aktywnego uczestnictwa, albo egzaminu ustnego, albo krótkiego eseju (1 strona A4) na temat wybranego seminarium w semestrze oraz na podstawie obecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jakubczyk, Marek Napiórkowski
Prowadzący grup: Paweł Jakubczyk, Miłosz Panfil, Krzysztof Wohlfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jakubczyk
Prowadzący grup: Paweł Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jakubczyk, Marek Napiórkowski
Prowadzący grup: Paweł Jakubczyk, Miłosz Panfil, Krzysztof Wohlfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 55 32 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)