Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Theory of fundamental interactions

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-5`TFI
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Theory of fundamental interactions
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Strona przedmiotu: https://www.fuw.edu.pl/~bohdang/wyklady/ToFI/21_22/ToFI_21_22.html
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture presents quantum field theory approach to fundamental interactions and particle physics.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1) Lie groups

2) Spontaneous symmetry breaking

3) Quantization of fields and particles

4) Gauge theories

5) Phenomenology of particles

6) Standard Model

7) Beyond Standard Model - neutrino physics.

Literatura: (tylko po angielsku)

M. Maggiore, "A Modern Introduction to Quantum Field Theory"

Ta-Pei Cheng and Ling-Fong Li, "Gauge theory of elementary particle physics"

S. Weinberg S. "The Quantum Theory of Fields", vol. 1

F. Mandl and G.Shaw, "Quantum Field Theory".

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After this course students should have basic knowledge of classical and quantum field theory. They should understand construction of the Standard Model and important properties of the model.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

There will be one test in the middle of the semester and a few graded homework problems. The course will be graded on a basis of the mid-term test, graded homeworks, final writen exam and final oral exam. There will be a second term written and oral exams.

The final grade is based on results obtained from solutions of homework problems, the mid-term test, written exam and oral exam entering with the same weight.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pawełczyk
Prowadzący grup: Jacek Pawełczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pawełczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)