Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Electrodynamics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-305C
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Electrodynamics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty na III roku
Astronomia, studia indywidualne; przedmioty obowiązkowe na III roku
Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe na III roku
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) - Physics I-III

- Mathematics I-III

or equivalent. More specifically students are suppose to know

- Static electromagnetism in vacuum (Coulomb/Gauss, Biot-Savart/Ampere, and their simple solutions)

- Relativistic mechanics (proper time, time dilation, Lorentz contraction)

- Vector analysis (gradient, divergence, rotation and Gauss, Stokes)

- Waves (phase velocity, wave equation, and Fourier modes)

Homeworks and extra tutorials will be provided to make sure that students are familiar with them.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Introduction to basic concepts and mathematical tools of electrodynamics, in particular electromagnetic waves and Maxwell equations.

We first discuss microscopic electromagnetic fields in vacuum, and then apply them to macroscopic phenomena in matter.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

- Electromagnetic force, Maxwell equations and charge conservation (differential/integration forms, symmetries)

- Characteristic phenomena (static electromagnetism, electromagnetic induction, displacement current)

- Energy and momentum of electromagnetic fields (Poynting vector, Maxwell tensor)

- Potential formulation (gauge uncertainty, causality, Lienard-Wiechert potential)

- Electromagnetic waves and radiation (plane/spherical wave, metallic wave guide, Larmor formula)

- Relativity (Lorentz transformation, covariant formulation)

- Electrodynamics in matter (polarization/magnetization, refraction index, reflection and transmission of electromagnetic waves)

Main lecture and tutorial are complementary, in the sense that their stress is sometimes different: lecture discusses Maxwell theory and its connection to simple phenomena, while tutorial discusses practical electrodynamic phenomena. Students are highly encouraged to attend both.

Literatura: (tylko po angielsku)

- D. J. Griffiths "Introduction to electrodynamics"

- J. D. Jackson "Classical electrodynamics"

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Students will be able to apply Maxwell equations to characteristic electromagnetic phenomena in vacuum and also in matter.

Students will be able to explain an interplay between electric and magnetic fields, in particular, for different observers.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

There will be two written midterm, final written and oral exams. The midterms are based on tutorials, the final written is based on half lecture and half tutorial, and the oral exam is based on lecture. The final mark is based on the total score.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ayuki Kamada
Prowadzący grup: Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Bruno Cury Camargo, DARIO GONZALEZ HERRERA, Jayanth Jayakumar, Ayuki Kamada, Abhigyan Saha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ayuki Kamada
Prowadzący grup: Bruno Cury Camargo, Ayuki Kamada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)