Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika z elementami psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-5NP11
Kod Erasmus / ISCED: 05.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pedagogika z elementami psychologii
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Nauczanie i popularyzacja fizyki"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przyszłych nauczycieli do pracy z młodzieżą szkół ponadpodstawowych. W organizowaniu procesów kształcenia będą uwzględniane zmiany rozwojowe dorastającej młodzieży i ich wpływ na style uczenia się i planowanie drogi rozwoju zawodowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przyszłych nauczycieli do pracy z młodzieżą szkół ponadpodstawowych. W organizowaniu procesów kształcenia będą uwzględniane zmiany rozwojowe dorastającej młodzieży i ich wpływ na style uczenia się i planowanie drogi rozwoju zawodowego.

Program:

1. Zmiany rozwojowe w okresie dorastania i ich wpływ na organizowanie procesów kształcenia.

2. Rola autorytetów w procesie kształcenia.

3. Wpływ mediów na postawy młodzieży.

4. Rozwiązywanie problemów wieku młodzieńczego.

5. Wpływ kultury na kształtowanie się stylu życia .

6. Rozwój zawodowy nauczyciela.

7. Planowanie drogi własnego rozwoju zawodowego.

8. Programy wychowawcze różnych placówek wychowawczych - analiza programów instytucji oświatowych odwiedzanych podczas praktyk.

9. Etyczny wymiar zawodu nauczyciela.

10. Działalność nauczyciela i jego rozwój w perspektywie polityki oświatowej państwa.

Warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę: (aktywny udział w zajęciach)

Prace zaliczeniowe: przygotowanie projektu własnego rozwoju zawodowego

oraz innowacyjnego planu rozwoju wybranej placówki oświatowej.

Opis przygotowała Stefania Elbanowska, lipiec 2007

Literatura:

1. Wanda Budohoska, Ziemowit Włodarski, Psychologia uczenia się. Wydawnictwo PWN;

2. Judy W.Eby , Joan F. Smutny, Jak kształtować uzdolnienia dzieci i młodzieży. WSiP Warszawa 1998.

3. Richard I. Arends,. Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa 1995.

4. Anna Matczak, Zarys psychologii rozwoju. Wydawnictwo Akademickie "Żak" Warszawa 2002.

5. Gerd Mietzel, Psychologia kształcenia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefania Elbanowska-Ciemuchowska
Prowadzący grup: Stefania Elbanowska-Ciemuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)