Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka nanostruktur półprzewodnikowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-5FS21
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka nanostruktur półprzewodnikowych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty do wyboru (Lista 1)
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program wykładu obejmuje podstawowe zagadnienia związane z wytwarzaniem i badaniami niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych ze szczególnym uwzględnieniem ich własności optycznych.

Pełny opis:

Podczas wykładu omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z niskowymiarowymi strukturami półprzewodnikowymi takimi jak studnie kwantowe, druty kwantowe i kropki kwantowe. Przedstawione będą techniki ich wytwarzania, własności strukturalne i metody selektywnego sterowania i badania pojedynczych nanostruktur. Przedyskutowany będzie wpływ obniżenia wymiarowości na stany elektronowe i własności optyczne nanostruktur. Bardziej szczegółowo omówione będą specyficzne dla nanostruktur techniki spektroskopowe.

1. Podstawowe własności materiałów półprzewodnikowych w odniesieniu do nanostruktur.

2. Techniki wzrostu nanostruktur półprzewodonikowych

3. Domieszkowanie heterostruktur,

4. Struktury dwuwymiarowe: studnie kwantowe, heterostruktury, dwuwymiarowy gaz elektronowy

5. Kropki kwantowe definowane elektrostatycznie: blokada kulombowska, tranzystor jednoelektronowy

6. Kropki samoorganizujące się: morfologia, własności elektryczne i optyczne, zastosowania

7. Wzbudzenia w strukturach o obniżonej wymiarowości

a) donor, ekscyton, trion, biekscyton w studni kwantowej

b) wzbudzenia w kropkach i drutach kwantowych: ekscytony neutralne i naładowane, multiekscytony w kropkach

8. Specyficzne dla nanostruktur techniki spektroskopowe

9.Transport w strukturach o obniżonej wymiarowości

Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem:

Podstawy fizyki półprzewodników, Właściwości optyczne półprzewodników

Opis sporządził Piotr Kossacki, maj 2007

Opis uzupełnił Adam Babiński styczeń 2012

Literatura:

1. John H. Davis, The physics of low-dimensional semiconductors, an introduction, Cambridge University Press, 1998

2. Peter Yu and Manuel Cardona, Fundamentals of Semiconductors, 3. Nanotechnologie, red. R.W.Kelsall, I.W.Hamley, M.Geoghegan, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

4. K. Sierański, M.Kubisa, J.Szatkowski, J.Misiewicz, Półprzewodniki i struktury półprzewodnikowe (Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej)

5. G. Bastard, Wave mechanics applied to semiconductor heterostructures

6. Ch. P. Poole, Introduction to Nanotechnology (Wiley, 2003)

7. M. Ratner, D. Ratner, Nanotechnology: A Gentle Introduction (Person Education, 2003)

8. P. Harrison, Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics (Wiley, 2002)

9. M. Herman, Heterozłącza półprzewodnikowe

10. L. Jacak, P. Hawrylak, and A. Wójs, Quantum Dots (Springer, 1998)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Babiński
Prowadzący grup: Adam Babiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)