Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-5FD20
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)"
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Nauczanie i popularyzacja fizyki"
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Fotonika
Punkty ECTS i inne: 19.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot może być realizowany przez osoby, które zaliczyły etap ogólny studiów II stopnia i zostały przyjęte na wybraną specjalność.

Skrócony opis:

Pracownia specjalistyczna dla studentów ostatniego roku studiów II stopnia na kierunku fizyka.

Pełny opis:

Celem pracowni jest zapoznanie studenta z technikami eksperymentalnymi i numerycznymi wykorzystywanymi w badaniach naukowych prowadzonych w ramach wybranej specjalności.

W ramach Pracowni specjalistycznej II student wykonuje zadanie badawcze o charakterze eksperymentalnym, zwykle będące podstawą pracy dyplomowej.

Literatura:

Instrukcje oraz materiały otrzymywane od prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna najważniejsze zagadnienia związane z wybraną specjalnością

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie zastosować wybrane metody eksperymentalne do problemów naukowych typowych dla danej specjalności

2. umie posługiwać się wybranymi urządzeniami pomiarowymi używanymi w badaniach naukowych w obrębie danej specjalności

2. umie stosować metody analizy danych eksperymentalnych, specyficzne dla danej specjalności

POSTAWY

1. docenia rolę rzetelnej analizy danych doświadczalnych oraz prac teoretycznych przy proponowaniu i weryfikacji hipotez naukowych

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena umiejętności doświadczalnych oraz analizy danych uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu.

2. Ocena uzyskanych rezultatów badań i ich analizy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia magisterska, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pracownia magisterska - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia magisterska, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: Krzysztof Turzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pracownia magisterska - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)