Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia obliczeniowe w analizie danych eksperymentalnych fizyki materii skondensowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4FS11
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Narzędzia obliczeniowe w analizie danych eksperymentalnych fizyki materii skondensowanej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
Fizyka, II stopień; przedmioty z zakresu analizy numerycznej
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zaliczona mechanika kwantowa, fizyka/mechanika statystyczna i analiza niepewności pomiarowych. Znajomość podstaw fizyki materii skondensowanej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z szeroką gamą metod i narzędzi obliczeniowych stosowanych w analizie danych eksperymentalnych fizyki materii skondensowanej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z szeroką gamą metod i narzędzi obliczeniowych stosowanych w analizie i prezentacji danych eksperymentalnych fizyki materii skondensowanej. Na przykładach rzeczywistych danych pomiarowych zaprezentowane będzie użycie narzędzi od najprostszych - jak arkusz kalkulacyjny, poprzez bardziej zaawansowane (np. Origin, Mathematica), aż do specjalistycznego oprogramowania powstałego na Wydziale Fizyki UW (np. PLEview). Częścią kursu będzie również nauka programowania w wybranym języku.

Efekty uczenia się:

Umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami analizy danych eksperymentalnych; umiejętność poprawnego prezentowania wyników doświadczalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia + egzamin lub projekt na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Suffczyński
Prowadzący grup: Tomasz Kazimierczuk, Jan Suffczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)