Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4FJ24
Kod Erasmus / ISCED: 13.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: http://hep.fuw.edu.pl/doroba/PSEMJAiCE_index.html
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

celem proseminarium jest doskonalenie umiejętności słuchaczy w prezentowaniu wyników badań naukowych oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusji naukowej.

Pełny opis:

w trakcie semestru student powinien wybrać z aktualnej listy i przygotować dwa seminaria poświęcone aktualnym zagadnieniom badawczym fizyki jądrowej lub fizyki wysokich energii. Seminaria przygotowuje się pod opieką pracowników naukowych Wydziału Fizyki na podstawie literatury bądź własnej działalności, a wygłasza przed współuczestnikami seminarium.

Literatura:

Literatura podawana jest przez opiekuna prowadzącego aktualny temat seminarium.

Efekty uczenia się:

Umiejętność przedstawiania (swoich) wyników pracy. Umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej. Znajomość najnowszych wyników badań prowadzonych w światowych laboratoriach.

Metody i kryteria oceniania:

Każde z wygłoszonych seminariów oceniane jest przez osoby prowadzące seminarium i opiekuna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Posiadała-Zezula, Waldemar Urban
Prowadzący grup: Magdalena Posiadała-Zezula, Waldemar Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)