Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4FJ21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki cząstek elementarnych II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Wstęp do Fizyki Cząstek II

W części II-giej (sem. letni II roku studiów II-go stopnia) celem jest dostarczenie wiedzy o strukturze i statusie doświadczalnym Modelu Standardowego (MS) i poszukiwań zjawisk wykraczających poza MS w aktualnych eksperymentach.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład składa się z trzech bloków tematycznych:

I. Przypomnienie elementów relatywistycznej mechaniki kwantowej RQM/

kwantowej teorii pola QFT

II. Krótkie wprowadzenie do Modelu Standardowego MS (głównie teorii oddz.

elektrosłabych)

III. Precyzyjne testy doświadczalne Modelu Standardowego i poszukiwania fizyki

poza MS

Pełny opis:

Wstęp do Fizyki Cząstek II —Opis przedmiotu

W części II-giej (sem zimowy II roku studiów II-go stopnia) celem jest dostarczenie wiedzy

o strukturze i statusie doświadczalnym Modelu Standardowego (MS) i poszukiwań

zjawisk wykraczających poza MS w aktualnych eksperymentach.

Wykład składa się z trzech bloków tematycznych:

I. Przypomnienie elementów relatywistycznej mechaniki kwantowej RQM/

kwantowej teorii pola QFT

Rachunek zaburzeń zależny od czasu— przybliżenie adiabatyczne. Rozwiązania dla

cząstek swobodnych— równanie Kleina-Gordona i równanie Diraca.

Oddziaływania elektromagnetyczne cząstek elementarnych. transformacja cechowania i

minimalne podstawienie w RQM. Diagramy Feynmana dla oddz. e-m.

Oddziaływania słabe— teoria Fermiego, teoria V-A Gell Manna i Feynmana. Rachunek

zaburzeń i renormalizacja— informacje wstępne. Teoria z masywnymi bozonami

pośredniczącymi W i Z.

II. Krótkie wprowadzenie do Modelu Standardowego MS (głównie teorii oddz.

elektrosłabych)

Problemy z oddziaływaniami przenoszonymi przez masywne bozony pośredniczące. Rola

transformacji cechowania w budowie teorii oddziaływań elektrosłabych.

Mechanizm Higgsa i wprowadzenie mas w Modelu Standardowym. Odkrycie cząstki

Higgsa w LHC.

III. Precyzyjne testy doświadczalne Modelu Standardowego i poszukiwania fizyki

poza MS

Badanie oddziaływań cechowania w teorii elektrosłabej— precyzyjne testy MS w

produkcji i rozpadach Z0 w eksperymentach przy LEP i SLC.

Badanie rozpadów elektrosłabych ciężkich kwarków - łamanie. symetrii CP w rozpadach

b i c.

Rzadkie rozpady ciężkich kwarków jako testy MS i poszukiwanie zjawisk poza MS

(BEYOND THE STANDARD MODEL-BSM).

ii

Literatura:

"1. Donald H. Perkins Wstęp do Fizyki Wysokich Energii

2. F. Halzen, A.D. Martin Quarks and Leptons

3. MarkThompson Modern Particle Physics

4. Wyniki kompilacji Electroweak Working Group (EWWG): http://lepewwg.web.cern.ch/LEPEWWG/stanmod/ EWWG:· A· Combination of· Preliminary EW· Measurements and· Constraints on· the· Standard· Model, CERN· PH· EP/2006· 042"

"Oraz

I J R Aitchison, A J G Hey „Gauge Theories in Patricle Physics” 2nd ed."

Metody i kryteria oceniania:

ze względu na stan epidemii— EGZAMIN PISEMY.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Konecki
Prowadzący grup: Marcin Konecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)