Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4FJ11 Kod Erasmus / ISCED: 13.504 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki cząstek elementarnych I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem I-szej części wykładu specjalistycznego z fizyki cząstek jest dostarczenie podstawowych informacji o tej dziedzinie fizyki takich jak terminologia, opis liczb kwantowych i metody ich pomiaru, zasady zachowania, wybrane ważne zjawiska i doświadczenia, fizyka detektorów

Pełny opis:

Wykład będzie się składał z 3 bloków tematycznych: ogólnych własności cząstek elementarnych (20h), fizyki detektorów (4h) i wybranego aktualnego zagadnienia z fizyki cząstek(6h). Program tych dwóch bloków będzie się zmieniać co roku.

I. Ogólne własności cząstek elementarnych

1. Wiadomości wstępne: przekrój czynny, układ jednostek ħ = c = 1, eksperymenty formacji i produkcji cząstek.

2. Systematyka cząstek w modelu kolorowych kwarków i gluonów (konstrukcja multipletów mezonowych i barionowych)

3. Model kwarkowo - partonowy oddziaływań cząstek. Diagramy kwarkowe. Kąt Cabibbo, mechanizm GIM, macierz Kobayashi-Maskawy (CKM).

4. Zasady zachowania w fizyce cząstek. Zachowanie zapachów: S, C, B, T. Parzystość P, parzystość ładunkowa C, parzystość G, parzystość kombinowana CP. Wnioski z zasady zachowania izospinu w oddziaływaniach silnych (formalizm Szmuszkiewicza)

5. System neutralnych kaonów, oscylacje dziwności, regeneracja składowej krótkożyciowej. Niezachowanie parzystości CP.

6. Oscylacje neutrin słonecznych i atmosferycznych. Eksperymenty Superkamiokande, SNO i inne. Macierz mieszania Maki-Nakagawy-Sakaty (MNS).

7. Kinematyka oddziaływań. Wnioski z transformacji Lorentza. Zmienna x Feynmana, Pospieszność (rapidity) i pseudopospieszność (pseudorapidity). Rozpraszanie leptonów na hadronach. Zmienna x Bjorkena. Rozpraszanie głębokonieelastyczne (DIS).

8. Elementy analizy fal cząstkowych (PWA) w eksperymentach formacji cząstek.

9. Przegląd danych doświadczalnych o produkcji cząstek w oddziaływaniach lepton-lepton, lepton-hadron, hadron-hadron (przekroje czynne, krotności).

II. Fizyka detektorów (4h)

Program tego bloku będzie zmieniał się corocznie

III. Wybrane aktualne zagadnienie z fizyki cząstek (6h)

Program tego bloku będzie zmieniał się corocznie

Literatura:

Literatura

Podstawowa literatura

Donald H. PerkinsWstęp do Fizyki Wysokich Energii

F. Halzen, A.D. Martin Quarks and Leptons

Prace oryginalne i artykuły przeglądowe będą podawane na wykładzie

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu ze zrozumieniem wykładu student:

Będzie sprawnie posługiwać się terminologią stosowaną w fizyce cząstek,

Opanuje podstawowe metody opisu cząstek i ich oddziaływań w jeżyku kwarków i leptonów

Posiądzie rozeznanie w metodach pomiarowych stosowanych w fizyce cząstek

Zapozna się bardziej szczegółowo z wybranym aktualnym zagadnieniem poznawczym w fizyce cząstek

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Obecność i aktywność na wykładzie, problemy domowe do pisemnego rozwiązania, egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe

Nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Królikowski
Prowadzący grup: Jan Królikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Królikowski
Prowadzący grup: Jan Królikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.