Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia fizyczna II stopnia B2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4FD20
Kod Erasmus / ISCED: 13.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyczna II stopnia B2
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)"
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Fizyka teoretyczna"
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Nauczanie i popularyzacja fizyki"
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Optyka
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pracownia fizyczna II stopnia wprowadza w zaawansowane zagadnienia fizyki. Metoda kształcenia - zajęcia w grupach naukowych - ma na celu zetknięcie studentów ze współczesnymi problemami naukowymi. Zajęcia mają charakter indywidualny i są realizowane pod opieką pracowników naukowych Wydziału Fizyki. Studenci rozwiązują zlecone im problemy, a wyniki przedstawiają w postaci semestralnego raportu.

Pełny opis:

1. Pracownia Fizyczna II stopnia jest podzielona na dwie części wykonywane odpowiednio w semestrze zimowym i letnim, oznaczone symbolami A i B. Każda jest równoważna 45 godzinom i 5 punktom ECTS.

2. Pracownia Fizyczna II stopnia może być realizowana na 2 sposoby:

a) w grupach badawczych – A1 oraz B1 - ta ścieżka przeznaczona jest dla studentów, którzy potrafią określić swoje preferencje naukowe. Mogą oni wybrać ćwiczenie z listy znajdującej się na stronie internetowej Pracowni. W czasie wykonywania ćwiczenia studenci pracują indywidualnie pod opieką i kierownictwem pracownika naukowo-dydaktycznego prowadzącego dane ćwiczenie. Kwestię przyjęcia na realizację ćwiczenia należy uzgodnić z jego opiekunem. W przypadku uzyskania zgody należy niezwłocznie powiadomić sekretariat Pracowni o przystąpieniu do ćwiczenia, wysyłając mail zawierający imię i nazwisko studenta, nazwę ćwiczenia i dane opiekuna.

Opiekun może też zgłosić nowe ćwiczenie. W tym wypadku do wspomnianego zgłoszenia mailowego należy dołączyć krótki jego opis. Temat powinien być zaakceptowany przez koordynatora.

Wyniki zadania powinny być przygotowane w postaci raportu ocenianego przez opiekuna.

b) w pracowniach dydaktycznych Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ścieżki A2 oraz B2), jak Pracownia Technik Pomiarowych i Elektroniczna (dla studentów bez żadnego doświadczenia), czy – dla osób o niezdecydowanych preferencjach naukowych - Pracownia Fizyczna dla Zaawansowanych. Osoby skierowane do Pracowni Fizycznej i Elektronicznej zaliczają 9 ćwiczeń. Osoby skierowane do II Pracowni Fizycznej wykonują jedno ćwiczenie. W obu przypadkach osoby te podlegają pragmatyce tych pracowni.

3. Zaliczenie Pracowni Fizycznej II stopnia następuje po dostarczeniu oceny do koordynatora. Ocena może być:

- wpisana przez opiekuna na pierwszą stronę raportu, który zostanie dostarczony do koordynatora lub do sekretariatu Pracowni w formie wydruku;

- przesłana w mailu do sekretariatu Pracowni jako skan pierwszej strony raportu z oceną podpisaną przez opiekuna;

- przesłana w mailu od opiekuna ćwiczenia do sekretariatu lub wprost do koordynatora.

Sekretariat Pracowni Fizycznej II Stopnia znajduje się w pomieszczeniach Pracowni Fizycznej dla Zawansowanych:

ul Pasteura 7, III piętro, pok. 306.

E-mail - druga.pracownia@fuw.edu.pl

Kontakt telefoniczny (tylko w tygodniach, w których są zajęcia dydaktyczne)

22 55 46 848, we wtorki godz. 9 – 14 i czwartki godz. 14 – 18.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Stacewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)