Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do fizyki magnetyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4`WFM Kod Erasmus / ISCED: 13.204 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki magnetyzmu
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty do wyboru (Lista 1)
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

elektrodynamika (na poziomie równań Maxwell'a); mechanika kwantowa


Zajęcia sugerowane do zaliczenia przed wykładem:

Wstęp do optyki i fizyki ciała stałego.


Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem:

Fizyka II- elektryczność i magnetyzm, Mechanika kwantowa I.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma zapoznać studentów z zagadnieniami stanowiącymi podstawę zagadnień współczesnego magnetyzmu. Zakłada się, że po wysłuchaniu wykładu student będzie mógł poruszać się po aktualnej literaturze z dziedziny magnetyzmu.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstaw fizyki magnetyzmu. Omówione zostaną: podstawowe wielkości magnetyczne, natura magnetyzmu, magnetyzm izolowanych jonów oraz kolektywne własności układów oddziałujących centrów magnetycznych. W odróżnieniu od klasycznego kursu elektrodynamiki nacisk położony będzie na mikroskopowe zjawiska i mechanizmy prowadzące do magnetyzmu materii, w szczególności kryształów.

Program:

Podstawowe wielkości magnetyczne.

Termodynamika magnetyzmu.

Idealne, nieoddziałujące momenty magnetyczne (spiny).

Swobodne jony i atomy.

Pole krystaliczne i efektywne spiny.

Oddziaływanie między jonami magnetycznymi.

Porządek magnetyczny dalekiego zasięgu (układy ferro- i antyferromagnetyczne).

Faza paramagnetyczna układów oddziałujących.

Faza ferromagnetyczna.

Domeny ferromagnetyczne.

Szkła spinowe.

Półprzewodniki magnetyczne i półmagnetyczne.

Wykład adresowany jest do studentów nie posiadających prawie żadnej wiedzy wiedzy z dziedziny magnetyzmu.

Wymagana jest jedynie znajomość elektrodynamiki na poziomie równań Maxwella i mechaniki kwantowej. Wykład ma zapoznać studentów z zagadnieniami stanowiącymi podstawę zagadnień współczesnego magnetyzmu. Zakłada się, że po wysłuchaniu wykładu student będzie mógł poruszać się po aktualnej literaturze z dziedziny magnetyzmu.

Literatura:

C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego.

A.H. Morrish, Fizyczne podstawy magnetyzmu.

S.Blundell, Magnetism in Condensed Matter

R.M. White, Kwantowa teoria magnetyzmu.

D.C. Mattis, Theory of magnetism.

Efekty uczenia się:

Wykład ma zapoznać studentów z zagadnieniami stanowiącymi podstawę zagadnień współczesnego magnetyzmu. Po wysłuchaniu wykładu student będzie mógł poruszać się po aktualnej literaturze z dziedziny magnetyzmu.

Student, który zda egzamin bardzo dobrze będzie posiadał znajomość wszystkich zagadnień wyszczególnionych w programie wykładu. Każdy student, który zda egzamin będzie posiadał umiejętność analizy danych doświadczalnych w oparciu o podstawowe modele teoretyczna (w tym Brillouina, Pola Średniego i Stonera-Wohlfartha), rozróżnienia układów nieoddziałujących (paramagnetyków) i oddziałujących (w tym ferromagnetyki i antferromagnetyki); będzie znał podstawowe mechanizmy oddziaływania między momentami magnetycznymi.

Metody i kryteria oceniania:

obecność obowiązkowa (maksymalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 3)

egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Twardowski
Prowadzący grup: Andrzej Twardowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.