Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ultrafast Optics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-UO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ultrafast Optics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Strona przedmiotu: http://www.optics.fuw.edu.pl/ultrafast-optics
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
biologia
biotechnologia
chemia
fizyka

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Basic knowledge of electrodynamics (Maxwell equations and their consequences, electric fields and EM waves in vacuum and in transparent dielectrics) and optics.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture is intended to deliver fundamental insights into the field of short laser pulse techniques and their applications.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

With the ultrafast optics technology, the femtosecond and recently also attosecond time scale processes became available for researchers, not only in physics, but also chemistry, biology and material engineering.

I will start with the basic concepts behind ultrashort pulse generation and amplification, then will cover a range of techniques used in ultrafast metrology (pulse diagnostics) and finally present the most spectacular application in science and technology.

The lecture may be of interest not only for students of experimental optics, but also to solid state physicists, chemists and biologists using ultrafast measurement techniques in their research.

1. Introduction to short laser pulses and ultrafast optics.

2. Ultrashort light pulses

3. Ultrashort pulse generation

4. Ultrashort pulseamplification

5. Ultrafast sepctroscopy

6. Dispersion, pulse propagation

7. Pulse shaping

8. Nonlinear optics

9. Coherent control

10. 2nd/3rd order effects, phase matching

11. Autocorrelation, FROG

12. SPIDER

13. Atto pulses, material processing

The lecture has a few components in mixed proportions:

1. Recorded lectures, available at a YT channel (to be watched before the meetings).

2. Live lectures/meetings in the classroom.

3. Home assignments that are to be presented and discussed in the classroom.

4. Laboratory tours, demonstrating the covered concepts and devices in real life.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After completing the course, a student gains the following:

KNOWLEDGE

1. Knows the most important terms and concepts in ultrafast optics.

2. Knows the basic experimental techniques in ultrafast optics.

SKILS

1. Can qualitatively explain physical phenomena related to ultarafst optics.

2. Is able to analyze the working principles behind devices and apparata used in ultrafast optics experiments.

BASICS

1. Recognizes principles of planning and conducting scientific experiments.

2. Appreciates the importance of experimetal ultrafast optics for present and future culture.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Final written exam: open and closed questions, including drawing simple schemes and diagrams.

Live lecture attendance.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wasylczyk
Prowadzący grup: Piotr Wasylczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wasylczyk
Prowadzący grup: Piotr Wasylczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)