Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Termohydraulika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-TERM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Termohydraulika
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Fizyka reaktorów jądrowych
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia skierowane są do wszystkich studentów zainteresowanych energetyką jądrową.

Zostaną poprowadzone przez 4 specjalistów z: Czech Technical University in Prague oraz State Office for Nuclear Safety.

Kurs obejmuje podstawową wiedzę na temat mechaniki płynów, przewodzenia ciepła w ciałach stałych oraz przejmowania ciepła przy opływie ciał. Przedstawiony zostanie opis fenomenologiczny i matematyczny procesów wymiany ciepła oraz modelowanie numeryczne wybranych zagadnień. W ramach przedmiotu znajdą się informacje na temat generacji i odbioru ciepła w reaktorach jądrowych, zarówno w stanach eksploatacyjnych jak i awaryjnych. Omówione zostaną elementy obiegów chłodzenia reaktora i działanie czynnych i biernych układów awaryjnego chłodzenia rdzenia. Kurs obejmuje także zajęcia warsztatowe z modelowania procesów cieplno-przepływowych w elektrowni jądrowej z wykorzystaniem wybranego kodu termohydraulicznego.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione następujące zagadnienia:

- wytwarzanie i odprowadzanie ciepła w reaktorach jądrowych,

- analiza termiczna prętów paliwowych,

- procesy wymiany ciepła i modelowanie numeryczne,

- modelowanie procesów cieplno-przepływowych w elektrowni jądrowej,

- podstawy wymiany ciepła,

- przepływ 1F,

- systemy bezpieczeństwa i przepływ 2F,

- wrzenie, CHF i aspekty bezpieczeństwa.

Część spotkań odbędzie się w formie warsztatów, gdzie niektóre z obliczeń będą wykonywane z wykorzystaniem MATLAB oraz programami przygotowanymi przez wykładowców.

Literatura:

Materiały dydaktyczne zostaną udostępnione przez wykładowców na platformie TEAMS. Dodatkowo, polecamy:

1. Ackermann G. i inni, Eksploatacja elektrowni jądrowych, WNT, 1987.

2. Anglart H., Thermal-Hydraulics in Nuclear Systems, 2010.

3. Celiński Z., Strupczewski A., Podstawy energetyki jądrowej, WNT, 1984.

4. Kiełkiewicz M., Teoria reaktorów jądrowych, PWN, 1987.

5. Merritt C., Process steam systems, Willey, 2016

6. Prandtl L., Dynamika przepływów, PWN, 1956

7. Wiśniewski S., Wiśniewski T.S., Wymiana ciepła, WNT, 2000.

8. Strupczewski A., Awarie reaktorowe a bezpieczeństwo energetyki jądrowej, WNT, 1990.

Metody i kryteria oceniania:

Po każdym bloku tematycznym (6h) odbędzie się sprawdzenie wiedzy w formie testu oraz krótka rozmowa z wykładowcą.

Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskaną z czterech bloków tematycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Korgul
Prowadzący grup: Daniel Vlček
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)