Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydromagnetic dynamo theory in geo- and astrophysics 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-TDH2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydromagnetic dynamo theory in geo- and astrophysics 2
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Geofizyka
Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Wymagania:

1. Znajomość podstawowej algebry, pojęcia pochodnej.

2. Podstawowa umiejętność rozwiązywania równań różniczkowych.

3. Podstawowa wiedza z elektromagnetyzmu i rachunku wektorowego.

Pełny opis:

1. Teoretyczny opis konwekcji w układach rzeczywistych

a. Przybliżenie Boussinesqa

b. Przybliżenie anelastyczne

2. Fale we jądrze Ziemi – związki dyspersyjne i fizyczne własności. Obserwowane oscylacje pola geomagnetycznego.

a. Metody używane w badaniu wariacji pola geomagnetycznego.

b. Fale typu MAC

c. Fale torsyjne

d. Fale Rossby’ego

e. Fale inercyjne

3. Porównanie obserwacji i teorii. Co udało się wyjaśnić, oraz przykłady ważnych zagadnień wciąż oczekujących wyjaśnienia.

Na ćwiczeniach rozwiązywane będą problemy wprowadzające oraz uzupełniające wiedzę na temat ww. aspektów dynama hydromagnetycznego, w tym przy użyciu pakietów MATLAB oraz MATHEMATICA. Ćwiczenia będą się odbywały częściowo przy tablicy (rozwiązywanie prostych przykładów), ale w większości przy komputerze (programowanie przy użyciu ww. pakietów).

Literatura:

Wykład będzie autorski i jego celem będzie przedstawienie skomplikowanych zagadnień dotyczących dynama hydromagnetycznego w przystępnej formie. Dlatego nie ma jednego podręcznika, jednak literatura polecana obejmuje (zostanie rozesłana studentom w formie elektronicznej):

[1] P. Roberts 1967, An introduction to magnetohydrodynamics, American Elsevier Pub. Co.

[2] H.K. Moffatt and E. Dormy 2019, Self-exciting fluid dynamos, Cambridge University Press,

[3] K.A. Mizerski 2021, Foundations of Convection with density stratification, Springer

[4] IUGG, 2020, Geomagnetism, Aeronomy and Space Weather, Eds. M. Mandea, M. Korte, A. Yau, E. Petrovsky, Cambridge University Press.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie będzie trzeba wykonać jedno semestralne zadanie. Tematy tych zadań podam na pierwszym wykładzie – będą tematy do wyboru. Niektóre będą opisowe, inne bardziej matematyczne. Ponadto wymagane będzie zaliczenie egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mizerski
Prowadzący grup: Marek Grądzki, Krzysztof Mizerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 55 32 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)