Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Graduate Stochastic Processes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-SZD-ASP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced Graduate Stochastic Processes
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Application of stochastic processes for physical phenomenon description in the case when fluctuations are significant. In particular: elements of the theory of Markov processes, Master equation, H-theorem, detailed balance, Nyquist theorem, Fokker-Planck and Langevin equations, Brownian motions and elements of Brownian dynamics simulations.

Literatura: (tylko po angielsku)

N.G. Van Kampen, Stochastic Processes in Physics and Chemistry

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student understands how to apply stochastic processes to describe physical phenomena on the mesoscopic level and can solve basic problems related to time-dependent fluctuations.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Cichocki
Prowadzący grup: Bogdan Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)