Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Selected Topics in Numerical Analysis for Atmospheric Physics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-STNA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Selected Topics in Numerical Analysis for Atmospheric Physics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

This course aims at familiarizing students with the basic numerical methods applied in atmospheric physics. After attending to the course students will be able to make use of the current literature in the field, apply that knowledge in practice for a number of numerical solutions to the problem, write simple computer codes for analysis of physical processes in the atmosphere.

This lecture is taught in English only.

Pełny opis:

Topics to be covered (5 out of 7) are listed below, each will be applied to specific problems in atmospheric physics:

1) Systems of linear algebraic equations

2) Systems of nonlinear equations

3) Roots of equations

4) Numerical differentiation and integration

5) Initial value problems and boundary value problems

6) Symmetric matrix eigenvalue problems

7) Introduction to optimization

These topics will be applied to specific problems in atmospheric physics.

Literatura:

The list of references will be provided during the lectures.

Efekty uczenia się:

This course will provide students with following outcomes, according to the learning outcomes listed at:

1. Education: X1A-W02, W03, W04, W05

2. Skills: X1A-U01, U03, U04, U05, U07, U09, U10

3. Social competences: X1A-K02, K03, K05, K06

Metody i kryteria oceniania:

The completion of this course will be assessed based on:

- 40% theoretical and numerical home exercises,

- 60% written exam result.

The topics for the exam will be given 3 weeks in advance, and will cover the material realized during lectures.

During the exam session one written exam and one make-up exam are planned.

Attendance at lectures and tutorials is encouraged, but is not compulsory.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Pablo Ortiz Amezcua
Prowadzący grup: Pablo Ortiz Amezcua
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Pablo Ortiz Amezcua
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)