Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stability of matter

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-SM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stability of matter
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~marcnap
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka
matematyka

Założenia (opisowo):

Knowledge of analysis, functional analysis and operator theory are welcome but not necessary.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Why doesn't the collection of negatively charged electrons and positively charged nuclei implode into a minuscule mass of amorphus matter thousands of times denser thatn the material normally seen in our world? The goal of this lecture is to provide answers to these kind of question within a mathematically rigorous approach.

Pełny opis:

Why doesn't the collection of negatively charged electrons and positively charged nuclei implode into a minuscule mass of amorphus matter thousands of times denser thatn the material normally seen in our world? The goal of this lecture is to provide answers to these kind of question within a mathematically rigorous approach. The central mathematical tool that we will learn are the so-called Lieb-Thirring inequalities.

The main topics we will cover during the course are:

1) Stability of first and second kind

2) Lieb- Thirring inequalities

3) Kinetic and electrostatic inequalities

4) Stability of non-relativistic matter

5) Relativistic matter

6) The ionization conjecture

If time permits we will also discuss the relation to density functional theory.

Literatura:

"The Stability of Matter in Quantum Mechanics" E.H. Lieb , R. Seiringer, Cambridge.

Efekty uczenia się:

Knowledge:

Knowledge of the mathematical basics of many-fermion systems.

Skills:

Application of Lieb-Thirring inequalities

Attitude:

Precision of thought and pursuit of a deeper understanding of theoretical formalisms used in physics.

Metody i kryteria oceniania:

Oral exam.

Praktyki zawodowe:

Do not apply.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Napiórkowski
Prowadzący grup: Marcin Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)