Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radiative Processes in the Atmosphere

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-RPA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Radiative Processes in the Atmosphere
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Geofizyka
Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Strona przedmiotu: https://www.igf.fuw.edu.pl/~kmark/stacja/wyklady/ProcesyRadiacyjne/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka
geografia
ochrona środowiska

Założenia (opisowo):

Principle of atmospheric physics including termodynamice, dynamics, and energy budget.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

This course is focused on fundamental understanding of radiation processes such as absorption and scattering on the molecules,

aerosols, and clouds as well as the radiative transfer in atmosphere.

Pełny opis:

Program:

1. Definitions of key quantities and principle of black body radiation

2. Absorption of radiation in the atmosphere

- absorption spectrum of atmospheric gasses

- HITRAN database

- simulation of absorption properties

3. Scattering of radiation in the atmosphere

- Rayleigh scattering

- Lorenz-Mie scattering

- geometric scattering.

- discrete dipole approximation

- simulation of single scattering properties

3. Introduction to radiative transfer equation

- Lambert-Beer low

- general form of the radiative transfer equation

- boundary condition at the top of the atmosphere and at the Earth's surface.

4. Approximate and accurate numerical solutions of radiative transfer equation.

- single scattering approximation

- two streams approximation

- delta-Eddington method

- Monte Carlo methods,

- discrete ordinate method.

5. Radiative transfer models

- MODTRAN,

- Fu-Liou

6. Simulation of short- and longwave fluxed by radiative transfer models

- definition of different atmospheric conditions and simulation scenario

- estimation of radiative forcing

Literatura:

K. N. Liou, An Introduction to Atmospheric Radiation.

G. W. Petty, A First Course in Atmospheric Radiation.

G. T. Thomas, K. Stamnes, Radiative Transfer in the Atmosphere and Ocean.

C. F. Bohren, D. R. Huffman, Absorption and Scattering of Light by Small Particles.

G. L. Stephens, Remote Sensing of the Lower Atmosphere. An Introduction.

M. L. Salby, Fundamentals of Atmospheric Sciences.

Efekty uczenia się:

student rozumie podstawowe procesy fizyczne związane z propagacją promieniowania w atmosferze

student potrafi zastosować zdobytą wiedze do rozwiązania problemów fizycznych związanych z budżetem radiacyjnym w atmosferze

student dokonuje analizy i syntezy danych pomiarowych oraz wyników symulacji numerycznych

Metody i kryteria oceniania:

Credit for the course is given through the development of one research topic defined by the lecturer or an oral exam.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Markowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Markowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)