Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Quantum Computing I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-QC1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Quantum Computing I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

- Basic Python programming

- Basics of algebra, vectors, and matrix operations

- Basic knowledge of quantum mechanics is desirable.


We use Python for most assignments in the computer lab. Some initial help with the Python syntax will be provided.


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

This course will contain an introduction to quantum information and computation using Python to calculate and visualize it. The goal of the workshop is to allow participants to perform simple quantum computations and get familiar with the Qiskit environment.

Pełny opis:

The course will provide a glimpse into quantum computing and build an intuitive understanding of quantum computation based on classical comparisons. The course will cover these topics:

- Introduction to IPython notebooks, Qiskit library, and IBM Quantum

- Basic probability theory, modeling of coin flips

- Photons and beam splitters, introduction to interference

- Qubit visualization, Unit Circle, Bloch Sphere

- Quantum gates: X, Y, Z Pauli Gates, Hadamard Gate, NOT-gate

- Multiple qubits, two qubits gates, controlled-NOT, controlled-U

- Quantum Tomography

- Quantum Phase Kickback

- Quantum Entanglement and Super Dense Coding

- Quantum Teleportation

- Quantum Search Algorithm

- Practical Quantum Computing with IBM

Literatura:

-> qiskit.org/documentation/

-> Yanofsky NS, Mannucci MA. Quantum computing for computer scientists. Cambridge University Press

Efekty uczenia się:

After completing the course, the student knows the basics of quantum computing, including single- and multi-qubit gates, and can implement a selection of quantum algorithms. Students gain the practical skill of designing simple quantum circuits, simulating them in Python, and running them on a physical quantum computer.

Metody i kryteria oceniania:

In-class activity during the term (51%), final project (49%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)