Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminar Challenges of the modern times

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PCMT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminar Challenges of the modern times
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; selected seminars
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

All students who completed the 1st cycle of studies are welcome.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

This proseminar consists of 4 series of 3 meetings. Each such series is devoted to one contemporary challenge or problem that is facing us. The challenges that will be discussed are related to topics such as global warming, biotechnology, artificial intelligence, nuclear threats, public education and science outreach, etc. Each series of meetings will consist of a lecture by an expert in a given topic, short presentations by students, and a discussion or other forms of deepening knowledge in this area.

Pełny opis:

This proseminar consists of 4 series of 3 meetings. Each such series is devoted to one contemporary challenge or problem that is facing us. The challenges that will be discussed are related to topics such as global warming, biotechnology, artificial intelligence, nuclear threats, public education and science outreach, etc. Each series of meetings will consist of a lecture by an expert in a given topic, short presentations by students, and a discussion or other forms of deepening knowledge in this area.

Efekty uczenia się:

The students will understand various aspects of some of the most important challenges of contemporary world and will gain motivation to try to address them themselves. They will also develop skills of preparing and giving public presentations and conducting and participating in public discussions.

Metody i kryteria oceniania:

To get a positive grade a student should give all required short presentations and (actively) attend the classes.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sułkowski
Prowadzący grup: Arumona Edward Arumona, Sakthikumaran Ravichandran, Piotr Sułkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)