Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nuclear Reactor Physics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-NRP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nuclear Reactor Physics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z fizyki reaktorów jądrowej od strony teoretycznej jak i praktycznej. Zajęcia zostaną poprowadzone przez pracowników Czeskiego Uniwersytetu Technicznego oraz Słowackiego Uniwersytet Techniczny, liderów w kształceniu kadr dla sektora jądrowego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć semestralnych zostanie przeprowadzonych zdalnie siedem ćwiczeń z fizyki reaktora jądrowego; całość zostanie poprzedzona wykładami wprowadzającymi.

Specjalny kurs szkoleniowy zostanie zorganizowany przez Czeski Uniwersytet Techniczny i Słowacki Uniwersytet Techniczny, liderów w kształceniu kadr dla sektora jądrowego.

Pełny opis:

W ramach zajęć semestralnych zostanie przeprowadzonych zdalnie siedem ćwiczeń z fizyki reaktora jądrowego; całość zostanie poprzedzona wykładami wprowadzającymi.

Specjalny kurs szkoleniowy zostanie zorganizowany przez Czeski Uniwersytet Techniczny i Słowacki Uniwersytet Techniczny, liderów w kształceniu kadr dla sektora jądrowego.

Literatura:

Materiały opracowane przez wykładowców na potrzeby szkolenia.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe pojęcia związane z fizyką reaktorów jądrowych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział we wszystkich zajęciach teoretycznych oraz praktycznych oraz zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)