Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neutronika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-NEU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neutronika
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Fizyka reaktorów jądrowych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład obejmuje podstawy fizyki układów, w których, na skutek oddziaływania z neutronami następują jądrowe reakcje łańcuchowe. W szczególności skupia się na zastosowaniu fizyki jądrowej do opisu własności reaktorów jądrowych metodami przybliżonymi takimi jak teoria dyfuzji lub teoria transportu. Omawiane będą analityczne i przybliżone sposoby rozwiązywania zagadnień związanych z reaktorami jądrowymi.

Pełny opis:

Plan wykładu:

1. Podstawowe własności neutronów

2. Przekrój czynny i reakcje jądrowe

3. Bilans neutronów i współczynnik mnożenia

4. Neutrony opóźnione i dynamika reaktora

5. Strumień i prąd neutronów

6. Teoria dyfuzji neutronów w przybliżeniu jednogrupowym

7. Zagadnienia ze strumieniem zewnętrznym,

8. Zagadnienia z materiałem rozszczepialnym

9. Reflektor neutronów, samoekranowanie

10. Homogenizacja

11. Metody numeryczne

12. Wielogrupowa teoria dyfuzji

13. Teoria transportu neutronów

Literatura:

* DOE Fundamentals Handbook, "Nuclear Physics and Reactor Theory", Volume 1 and 2, U.S. Department of Energy, 1993

* Weston M. Stacey, Nuclear Reactor Physics 2nd edition, Wiley-VCH, 2007

* Raymond L. Murray, Keith E. Holbert, "Nuclear Energy", 7th Edition, Elsevier 2015

Efekty uczenia się:

Student zna zagadnienia fizyczne związane z funkcjonowaniem reaktora jądrowego. Rozumie zakres przybliżeń i metodologię rozwiązywania omówionych zagadnień. Umie rozwiązywać podstawowe problemy z kinetyki i dynamiki reaktora.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Miernik
Prowadzący grup: Krzysztof Miernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)